Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, izgradnji i napretku Republike Hrvatske, te za izniman doprinos razvi

NN 71/2008 (20.6.2008.), Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, izgradnji i napretku Republike Hrvatske, te za izniman doprinos razvi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2363

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

VELEREDOM KRALJICE JELENE

S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, izgradnji i napretku Republike Hrvatske, te za izniman doprinos razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima.
1. LUKA BEBIĆ, predsjednik Hrvatskoga sabora
2. dr. sc. IVO SANADER, predsjednik Vlade Republike Hrvatske
3. JOSIP MANOLIĆ, bivši predsjednik Vlade i Županijskog doma sabora

Klasa: 060-03/08-02/02
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 9. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.