Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

NN 71/2008 (20.6.2008.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2365

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi:
1. MAJA DEŠPALJ-BEGOVIĆ
2. don JOSIP FRANULIĆ
3. VESNA KRMPOTIĆ
4. KREŠIMIR MAGDIĆ
5. TAMARA OBROVAC
6. ELVIS STANIĆ
7. ELIZABETA TOPLEK
8. DUŠAN VUKOTIĆ – posmrtno

Klasa: 060-03/08-13/01
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 2. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.