Odluka o odlikovanju dr. Miloša Miloševića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota, te očuvanju hrvatske kulture i identiteta u Repu

NN 71/2008 (20.6.2008.), Odluka o odlikovanju dr. Miloša Miloševića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za osobite zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota, te očuvanju hrvatske kulture i identiteta u Repu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2370

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

dr. MILOŠ MILOŠEVIĆ

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge u promicanju moralnih društvenih vrednota, te očuvanju hrvatske kulture i identiteta u Republici Crnoj Gori.

Klasa: 060-04/08-13/ 05
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 2. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.