Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana

NN 71/2008 (20.6.2008.), Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2372

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM HRVATSKOG PLETERA

za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana:
1. IVANKA BUBALO – posmrtno
2. PERICA BUKIĆ
3. MILORAD DAMJANIĆ
4. ARSEN DEDIĆ
5. DRAGO KASTRATOVIĆ – posmrtno
6. VESNA KOLIĆ-KLIKIĆ
7. MLADEN KOPREK
8. BOJAN MARINOVIĆ
9. BASHKIM SHEHU
10. VLADO ŠTEFANČIĆ
11. ŠIME VELA

Klasa: 060-03/08-16/02
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 2. lipnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.