Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke ko­more

NN 72/2008 (23.6.2008.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke ko­more

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2411

Na temelju članka 2. alineja 3. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 9/94) i članka 56. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« 25/95, 92/99, 8/05 i 117/05), Skupština Hrvatske odvjetničke komore, održana 14. lipnja 2008. godine, usvojila je i donijela

IZMJENE I DOPUNE

STATUTA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 1.

U članku 18. Statuta u t. 7. iza riječi »ureda«, briše se točka zarez, dodaje zarez i riječi »zajedničkog odvjetničkog ureda ili odvjetničkog društva, broj ili brojevi telefona i telefaksa, e-mail adresa i web-adresa.«

Članak 2.

U članku 65. st. 1. Statuta iza t. 3. dodaje se nova t. 3.a, a iza t. 8. nova t. 8a koje glase:
3.a »donosi Pravilnik o postupku odobravanja i sadržaju web--stranice odvjetnika, zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava«.
8.a »imenuje glavnog urednika web-stranice odvjetnika, zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava.«

Članak 3.

U članku 71. st. 1. Statuta iza točke 4. dodaju se točke 4.a i 4.b koje glase:
4.a »donosi rješenje kojim odobrava sadržaj web-stranice odvjetnika, zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava.«
4.b »donosi rješenje o bezodložnom brisanju cijele web-stranice ili pojedinih dijelova sadržaja web-stranice odvjetnika, zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava.«

Članak 4.

U članku 107. Statuta iza riječi »ureda« briše se točka, dodaje se zarez, te riječi:
»te na web-stranici odvjetnika, zajedničkog odvjetničkog ureda, odnosno odvjetničkog društva u kojem on radi.«

Članak 5.

U članku 111. Statuta iza točke 11. dodaje se nova točka 11.a koja glasi:
»ako bez odobrenja nadležnog tijela Komore postavi ili izmijeni sadržaj web-stranice;«

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Statuta Hrvatske odvjetničke komore stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 2943/2008
Zagreb, 16. lipnja 2008.

Predsjednik
Leo Andreis, v. r.