Dopune Kodeksa odvjetničke etike

NN 72/2008 (23.6.2008.), Dopune Kodeksa odvjetničke etike

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2412

Na temelju članka 2. alineja 3. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 9/94) i članka 56. stavka 1. točke 1. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« 25/95, 92/99, 8/05 i 117/05), Skupština Hrvatske odvjetničke komore, održana 14. lipnja 2008. godine, usvojila je i donijela

DOPUNE

KODEKSA ODVJETNIČKE ETIKE

Čanak 1.

U pravilu Kodeksa odvjetničke etike dodaje se alineja 3. koja glasi:
»– odvjetnicima, zajedničkim odvjetničkim uredima i odvjetničkim društvima imati web-stranicu sa sadržajem koji je propisan Pravilnikom o postupku odobravanja i sadržaju web-stranice odvjetnika, zajedničkih odvjetničkih ureda i odvjetničkih društava, a koja je odobrena od strane nadležnog tijela Komore«.

Članak 2.

Ova dopuna Kodeksa odvjetničke etike stupa na snagu kada ju donese Skupština Hrvatske odvjetniče komore, a bit će objavljena u »Narodnim novinama«.

Broj: 2943/2008
Zagreb, 16. lipnja 2008.

Predsjednik
Leo Andreis, v. r.