Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenica predsjednice i članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

NN 73/2008 (26.6.2008.), Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenica predsjednice i članova Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2444

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 92. stavka 1. Zakona o patentu (»Narodne novine«, br. 173/2003, 87/2005 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE, ZAMJENICA PREDSJEDNICE I ČLANOVA ŽALBENIH VIJEĆA U PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

1. Imenuje sc ROMANA MATANOVAĆ VUČKOVIĆ predsjednicom Žalbenih vijeća u području prava industrijskog vlasništva.
2. Imenuje se mr. sc. ZLATA SLADIĆ zamjenicom predsjednice Žalbenih vijeća za područje patenata i topografija.
3. Imenuje se MARIJA ŠIŠA HRLIĆ zamjenicom predsjednice Žalbenih vijeća za područje žiga, industrijskog dizajna i oznaka.
4. Za članove Žalbenih vijeća za područje patenata i topografija, imenuju se:
– mr. sc. LJILJANA KUTEROVAC
– mr. sc. JELA BOLIĆ
– mr. sc. TANJA MILOVIĆ
– mr. sc. MLADEN VUKMIR
– VLADIMIR ILIĆ
– RENE KAJP
– JASMINKA ADAMOVIĆ.
5. Za članove Žalbenih vijeća za područje žiga, industrijskog dizajna i oznaka, imenuju se:
– mr. sc. IVANA KUNDA
– mr. sc. ANA RAČKI MARINKOVIĆ
– KREŠIMIR PUŠKARIĆ
– ALMA KLEPAC
– SLAVICA MATEŠIĆ
– SAŠA ZATEZALO
– ŽELJKO MRŠIĆ.

Klasa: 080-02/08-01/423
Urbroj: 50304/2-08-01
Zagreb, 20. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.