Uredba o izmjenama Uredbe za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civi

NN 74/2008 (27.6.2008.), Uredba o izmjenama Uredbe za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2452

Na temelju članka 3. Zakona o konvalidaciji (»Narodne novine«, broj 104/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE ZA PROVOĐENJE ZAKONA O KONVALIDACIJI ZA UPRAVNO PODRUČJE RADA, ZAPOŠLJAVANJA, MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, DOPLATKA ZA DJECU, SOCIJALNE SKRBI I ZAŠTITE VOJNIH I CIVILNIH INVALIDA RATA

Članak 1.

U Uredbi za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 51/98), naziv Uredbe mijenja se i glasi: »Uredba za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata«.

Članak 2.

U članku 1. iza riječi: »nezaposlenosti«, riječi: »mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu,« brišu se.

Članak 3.

Naslov iznad članka 5. i članak 5. brišu se.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 016-01/08-01/01
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 20. lipnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.