Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinj

NN 74/2008 (27.6.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2460

Na temelju članka 85. podstavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/2007) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM KONTROLAMA KOJE SE PROVODE RADI VERIFIKACIJE POSTUPANJA U SKLADU S ODREDBAMA PROPISA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE, TE PROPISA O ZDRAVLJU I ZAŠTITI ŽIVOTINJA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07), u članku 59. stavku 2. alineja 24. mijenja se i glasi:
»– članak 8. stavak 1. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. srpnja 2008. godine.

Klasa: 011- 02/08-01/12
Urbroj: 525-13-08-1
Zagreb, 26. lipnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.