Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra, te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

NN 74/2008 (27.6.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra, te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2462

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05 i 82/06) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, VOĐENJU REGISTRA, TE UVJETIMA KORIŠTENJA PODATAKA O ŠUMSKIM POŽARIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra, te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine« broj 126/06 i 101/07) članak 3. mijenja se i glasi:
»Registar se sastoji od baze podataka smještene u Ministarstvu nadležnom za poslove šumarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) s arhivskim povijesnim i aktualnim podacima, korisničke aplikacije, prateće dokumentacije, propisanih postupaka i procedura za njegov kontinuiran i ispravan rad.«

Članak 2.

Obrasci ŠP-1 i ŠP-2 koji su prilog i sastavni dio Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine« broj 126/06 i 101/07) zamjenjuju se novim obrascima ŠP-1 i ŠP-2 koji su prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/01
Urbroj: 538-07-08-01
Zagreb, 9. lipnja 2008.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

 

Obrazac ŠP-1 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

Obrazac ŠP-2