Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 75/2008 (1.7.2008.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2497

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005. i 41/2008.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2008. iznosi 9% godišnje.

O. br. 401-020/06-08/ŽR
Zagreb, 30. lipnja 2008.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.