Uredba o izmjenama Uredbe o tržnom redu za žitarice

NN 80/2008 (11.7.2008.), Uredba o izmjenama Uredbe o tržnom redu za žitarice

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2626

Na temelju članka 8. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 66/2001 i 83/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O TRŽNOM REDU ZA ŽITARICE

Članak 1.

U Uredbi o tržnom redu za žitarice (»Narodne novine«, broj 75/2008), u članku 14. stavku 3. broj: »10« zamjenjuje se brojem: »7«.
U stavku 4. broj: »30« zamjenjuje se brojem: »45«.

Članak 2.

U članku 15. stavku 2. broj: »10« zamjenjuje se brojem: »1,0«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 2. riječ: »garancije« zamjenjuje se riječju: »dozvole«.

Članak 4.

Dodatak 8. koji je sastavni dio ove Uredbe, zamjenjuje se novim Dodatkom 8., koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredbu stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 332-01/08-01/01
Urbroj: 5030116-08-3
Zagreb, 10. srpnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

DODATAK 8.

POPIS PROIZVODA ZA KOJE SE IZDAJU UVOZNE/IZVOZNE DOZVOLE

Pšenica:
1001100090 – tvrda pšenica, ostala
1001909905 – ostala, obična pšenica
Ječam:
1003009010 – za proizvodnju slada
1003009090 – ostali
Kukuruz:
1005900010 – žuti
1005900020 – za kokice
1005900030 – činkvantin
1005900090 – ostali
Sirak za zrno:
10070090 – ostali
Brašno od pšenice:
11010011 – od tvrde pšenice
1101001510 – brašno od pšenice bez glutena
1101001520 – od obične pšenice
Pšenična prekrupa i krupica:
11031110 – od tvrde pšenice
11031190 – od obične pšenice
2302 posije i ostaci, dobiveni prosijavanjem mljevenjem ili drugom obradom žitarica ili mahunarki, nepeletirani ili peletirani.
Od kukuruza:
23021010 s masenim udjelom škroba ne većim od 35%
23021090 – ostalo
Od pšenice:
23023010 s masenim udjelom škroba ne većim od 28%...
23023090 – ostalo