Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godinu

NN 81/2008 (14.7.2008.), Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2009. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2633

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst, 64/2000, 42/2005 i 68/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2008. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2009. GODINU

Članak 1.
Boravišna pristojba za 2009. godinu, utvrđuje se u sljedećim iznosima:
 

Razred turističkog mjesta

 

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

 

Za razdoblje

 

 

I. glavna sezona

 

II.

predsezona i posezona

III.

izvansezona

A

 

7,00

 

5,50

 

4,50

 

B

 

6,00

 

4,50

 

3,50

 

C

 

5,00

 

3,50

 

2,50

 

D i ostala nerazvrstana mjesta

 

4,00

 

2,50

 

2,00

 

 

Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 412-04/08-01/01
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 10. srpnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.