Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružanju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2009. godinu

NN 81/2008 (14.7.2008.), Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za građane koji pružanju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2009. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2634

Na temelju članka 5c. stavka 11. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst, 64/2000, 42/2005 i 68/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2008. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA GRAĐANE KOJI PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU ZA 2009. GODINU

Članak 1.
Boravišna pristojba za građane koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu za 2009. godinu, utvrđuje se u iznosu od 300,00 kuna po krevetu i kamp jedinici, ovisi o razredu turističkog mjesta i o koeficijentu i iznosi:
 

Razred turističkog mjesta

 

Koeficijent

 

Iznos u kunama

 

A

 

1,00

 

300,00

 

B

 

0,85

 

255,00

 

C

 

0,70

 

210,00

 

D i ostala nerazvrstana mjesta

 

0,50

 

150,00

 

 


Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 412-04/08-01/02
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 10. srpnja 2008.
Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.