Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

NN 84/2008 (18.7.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2723

Na temelju članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 4., članka, članka 55. stavka 5., članka 60. stavka 4., članka 66. stavka 6., članka 67. stavka 3., članka 70. stavka 6. i članka 71. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU SORTI U SORTNU LISTU

Članak 1.

U Pravilniku o upisu sorti u sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08) u članku 27. riječi: »Pravilnik o upisu u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 73/06)« zamjenjuju se riječima: »Pravilnik o upisu sorti u sortnu listu, upisu u Upisnik održivača sorti poljoprivrednog bilja i troškovima održavanja sorti (»Narodne novine« broj 73/06).«
Članak 2.
Prilog 1. Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08) zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je tiskan u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Članak 3.
Iza Priloga 1. ovoga Pravilnika dodaje se Prilog 2. koji je tiskan u prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.
Članak 4.
Iza Priloga 2. ovoga Pravilnika dodaju se Dodaci I i II koji su tiskani u prilogu ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.
Članak 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/08-01/17
Urbroj: 525-2-08-2
Zagreb, 10. srpnja 2008.
Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
PRILOG 1.
 

 

Biljna vrsta

 

Class 1.1

 

Brassica oleracea

 

Class 1.2

 

Brassica druge nego Brassica oleracea

 

Class 2.1

 

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

 

Class 2.2

 

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

 

Class 2.3

 

Beta druge nego klase 2.1 and 2.2.

 

Class 3.1

 

Cucumis sativus

 

Class 3.2

 

Cucumis melo

 

Class 3.3

 

Cucumis druge nego klase 3.1 and 3.2

 

Class 4.1

 

Solanum tuberosum L.

 

Class 4.2

 

Solanum druge nego klasa 4.1

 

Class 201

 

Secale, Triticale, Triticum

 

Class 202

 

Panicum, Setaria

 

Class 203*

 

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum and Poa

 

Class 204*

 

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

 

Class 205

 

Cichorium, Lactuca

 

Class 206

 

Petunia and Calibrachoa

 

Class 207

 

Chrysanthemum and Ajania

 

Class 208

 

(Statice) Goniolimon, Limonium, Psylliostachys

 

Class 209

 

(Waxflower) Chamelaucium, Verticordia

 

Class 210

 

Jamesbrittania and Sutera

 

Class 211

 

Edible Mushrooms Agaricus bisporus Agaricus blazei Agrocybe cylindracea Auricularia auricura Auricularia polytricha (Mont.) Sscc. Dictyophora indusiata (Ventenat: Persoon) Fischer Flammulina velutipes Ganoderma lucidum (Leyss:Fries) Karsten Grifola frondosa Hericium erinaceum Hypsizigus marmoreus Hypsizigus ulmarius Lentinula edodes Lepista nuda (Bulliard:Fries) Cooke Lepista sordida (Schumacher: Fries) Singer Lyophyllum decastes Lyophyllum shimeji (Kawamura) Hongo Meripilus giganteus (Persoon: Fries) Karten Mycoleptodonoides aitchisonii (Berkeley) Maas Geesteranus Naematoloma sublateritium Panellus serotinus Pholiota adiposa Pholiota nameko Pleurotus cornucopiae var.citrinooileatus Pleurotus cystidiosus Pleurotus cystidiosus subsp. Abalonus Pleurotus eryngii Pleurotus ostreatus Pleurotus pulmonarius Polyporus tuberaster (Jacquin ex Persoon) Fries Sparassis crispa (Wulfen) Fries Tricholoma giganteum Massee

 

 

*Klase 203 i 204 nisu formirane na osnovu srodnih vrsta

PRILOG 2.

RAZLIČITOST, POSTOJANOST I UJEDNAČENOST

(a) vrste navedene u Dodatku I trebaju odgovarati uvjetima danim u »Pravilniku za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti« Administrativnog Vijeća Europskog ureda za biljne sorte (CPVO) koji su navedeni u tom Dodatku;
(b) vrste navedene u Dodatku II trebaju odgovarati vodičima za provođenje ispitivanja različitosti, ujednačenosti i postojanosti Međunarodne Unije za zaštitu novih sorti biljaka (UPOV) koji su navedeni u tom Dodatku.
Sva sortna svojstva unutar značenja članka 1(2)(a), i bilo koja svojstva koja su označena s asteriksom (*) u vodiču za ispitivanje vezano za članak 1(2)(b) trebaju biti korištena, promatranje tog svojstva nije moguće prikazati pod ispoljavanjem nekog drugog svojstva, i da ispoljavanje tog svojstva nije spriječeno utjecajima okoline u kojoj se vrši ispitivanje.
Prema vrstama navedenim u Dodatku I i II, države članice trebaju osigurati minimalne uvjete za izvođenje ispitivanja poštujući plan pokusa i uvjete rasta, te da su uvjeti ispunjeni u vrijeme ispitivanja kako je navedeno u vodičima za ispitivanje u Dodacima.

DODATAK I.

LISTA VRSTA KOJE TREBAJU ODGOVARATI CPVO-im VODIČIMA ZA ISPITIVANJE

Suncokret, vodič TP-8 od 31.10.2002.
Ječam, vodič TP-19 od 27.3.2002.
Raž, vodič TP-58 od 31.10.2002.
Pšenica, vodič TP-03/2 od 27.3.2002.
Durum pšenica, vodič TP-120 od 27.3.2002.
Kukuruz, vodič TP-02 od 15.11.2001.
Krumpir, vodič TP-23 od 27.3.20002.
Tekst gore navedenih vodiča može se naći na web-stranici CPVO-a (www.cpvo.eu.int).

DODATAK II.

LISTA VRSTA KOJE TREBAJU ODGOVARATI UPOV-im VODIČIMA ZA ISPITIVANJE

Stočna repa, vodič TG/150/3 od 4. 11. 1994.
Rosulja pasja, vodič TG/30/6 od 12. 10. 1990.
Rosulja bijela, vodič TG/30/6 od 12. 10. 1990.
Rosulja vriježasta, vodič TG/30/6 od 12. 10. 1990.
Stoklasa štraderova, vodič TG/180/3 od 4. 4. 2001.
Stoklasa zobena, vodič Tg/180/3 od 4. 4. 2001.
Klupčasta oštrica, vodič TG/31/8 od 17. 4. 2002.
Vlasulja trstolika, vodič TG/39/8 od 17. 4. 2002.
Vlasulja ovčja, vodič TG/67/4 od 12. 11. 1980.
Vlasulja livadna, vodič TG/39/8 od 17. 4. 2002.
Vlasulja nacrvena, vodič TG/67/4 od 12. 1980.
Talijanski ljulj, vodič TG/4/7 od 12. 10. 1990.
Engleski ljulj, vodič TG4/7 od 12. 10. 1990.
Oldenburški ljulj, vodič TG/4/7 od 12. 10. 1990.
Mačji repak, vodič TG/34/6 od 7. 11. 1984.
Prava livadarka/Vlasnjača livadna, vodič TG/33/6 od 12. 10. 1990.
Bijela lupina, vodič TG/66/3 od 14. 11. 1979.
Plava lupina, vodič TG/66/3 od 14. 11. 1979.
Žuta lupina, vodič TG/66/3 od 14. 11. 1979.
Lucerna, vodič TG/6/4 od 21. 10. 1988.
Stočni grašak, vodič TG/7/9 od 4. 11. 1994 (i ispravak 18. 10. 1996).
Crvena djetelina, vodič TG/5/7 od 4. 4. 2003.
Bijela djetelina, vodič TG/38/7 od 9. 4. 2003.
Stočni bob, vodič TG/8/6 od 17. 4. 2002.
Grašak obični, vodič TG/32/6 od 21. 10. 1988.
Stočna koraba, vodič TG/89/6 od 4. 4. 2001.
Stočna rotkva, vodič TG/178/3 4. 4. 2001.
Kikiriki, vodič TG/93/3 od 13.11.1985.
Krmna ogrštica, vodič TG/185/3 od 17. 4. 2002.
Uljana repica, vodič TG/36/6 od 18. 10. 1996.
Šafranika, vodič TG/134/3 od 12. 10. 1990.
Pamuk, vodič TG/88/6 od 4. 4. 2001.
Lan, vodič TG57/6 od 21. 10. 1995.
Opijumski mak, vodič TG166/3 od 24. 3. 1999.
Bijela gorušica, vodič TG179/3 od 4. 4. 2001.
Soja, vodič TG/80/6 od 1. 4. 1998.
Zob, vodič TG/20/10 od 1. 10. 1994.
Riža, vodič TG/16/4 od 13. 11. 1985.
Sirak, vodič TG/122/3 od 6. 10. 1989.
Tritikale, vodič TG/12173 od 6. 10. 1989.
Tekst navedenog vodiča može se naći na web-stranici UPOV-a (www.upov.int).