Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 85/2008 (21.7.2008.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2744

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 57. sjednici održanoj 3. srpnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA - VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 65/93., 31/95., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02., 151/02., 11/03., 32/03., 43/03., 203/03., 30/05., 88/05., 136/06., 16/07., 40/07., 57/07., 80/07., 84/07., 98/07., 111/07, 130/07 i 54/08. – u daljnjem tekstu: Odluka) u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke:
– podaci pod šifrom 12039 mijenjaju se i glase:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme
(min)

 

Ukupno
bodovi

 

12039

 

Testiranje neurovegetativnih funkcija – uključuje standardne testove (EKG, test mirovanja, test dubokog disanja, Valsalvin test, aktivni ortostatski test, simpatički kožni odgovor), te analizu podataka i interpretaciju nalaza.

 

1 liječnik specijalist

1 VŠS

40

 

45

18,57

 

 

«
– iza šifre 12607 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

12608

 

Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka-uključuje mjerenje krvnog tlaka tijekom 24 sata pomoću prijenosnog uređaja, te analizu i interpretaciju nalaza

 

1 liječnik specijalist

1 viša med. sestra

30

 

45

15,57

 

 

«
– iza šifre 16970 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

16971

 

Artroskopija ramena

 

1 liječnik specijalist

1 srednja med. sestra

40

 

45

17,67

 

 

«
– iza šifre 21076 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme
(min)

 

Ukupno

bodovi

21077

 

S – prokalcitonin

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

21078

 

S – Troponin I

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

21079

 

S – Troponin T

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

21080

 

S – CK-MB maseni

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

21081

 

S – P1NP

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

21082

 

S – N-MID-osteokalcin

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

21083

 

S – Beta cross laps (CTx)

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

21084

 

S – Protein S-100

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

21085

 

S – NT-proBNP

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

21086

 

S – Eritropoetin

 

standardni »tim 1«

 

12

 

2,28

 

 

«
– iza šifre 21795 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

21796

 

Testiranje krvi na alkohol pomoću test pločice za potrebe obveznog zdravstvenog osiguranja

 

1 srednja medicinska sestra

 

3

 

0,38

 

 

«
– iza šifre 25560 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

25570

 

Testiranje iz kapilarne krvi na HIV, HCV, HBV i sifilis za potrebe obveznog zdravstvenog osiguranja

 

1 srednja medicinska sestra

 

3

 

0,38

 

 

«
– iza šifre 22585 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

22586

 

Testiranje urina na prisustvo droga i njihovih metabolita za potrebe obveznog zdravstvenog osiguranja

 

1 srednja medicinska sestra

 

3

 

0,38

 

 

«
– iza šifre 29108 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

29110

 

Tekuća citologija (LBC)

 

1 liječnik specijalist

1 viši zdr. tehničar

20

40

11,84

 

 

«
– iza šifre 34440 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34441

 

CT dentascan

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34442

 

CT mozga sa stereotaksijom

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34443

 

CT neuronavigacija

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34444

 

CT aorte nativno

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34445

 

CT pulmonalna angiografija

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34446

 

CT aortografija ili kavografija

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34447

 

CT perfuzija jednog organa

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34448

 

CT dijaskopija s biopsijom

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34449

 

CT cijelog tijela

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

 

«
– podaci pod šifrom 34450 mijenjaju se i glase:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34450

 

CT jednog segmenta ekstremiteta

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

 

«
– iza šifre 34450 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34451

 

CT jednog velikog zgloba

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34452

 

CT šake ili stopala

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

 

«
– podaci pod šifrom 34543 mijenjaju se i glase:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34543

 

MR šake ili stopala

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

 

«
– iza šifre 34626 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

34627

 

MR mekih tkiva

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34628

 

MR mozga s protokom likvora

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34629

 

MR angiografija tijela ili ekstremiteta

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34630

 

Funkcijski MR

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34631

 

MR volumetrija jednog organa

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34632

 

MR traktografija

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34633

 

MR fetusa

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34634

 

MR artrografija

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34635

 

MR enterokliza

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

34636

 

MR mozga za »gamma knife«

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

40

 

40

17,84

 

 

«
– iza šifre 35306 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

35307

 

PET/CT

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

1 srednja med.sestra

60

 

60

 

60

34,32

 

35308

 

PET pomoću 18-florodeoksiglukoze (FDG)

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

1 srednja med.sestra

60

 

60

 

30

30,54

 

35309

 

SPECT mozga pomoću I-123 ioflupana

 

1 liječnik specijalist

1 ing. med.radiol.

1 srednja med. sestra

60

 

60

 

30

30,54

 

 

«
– iza šifre 46665 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

46666

 

MLPA – prenatalno i postnatalno probiranje

 

1 liječnik specijalist

1 viši zdr.tehničar

1 VSS

120

 

60

 

390

122,76

 

 

«
– podaci upisani pod šiframa 52310, 52311, 52376, 52377 mijenjaju se i glase:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

52310

 

Alveotomija zuba. Uključuje lokalnu anesteziju, ekskohleaciju granulacija i razvojnih (folikularnih) cista veličine do 3 cm uz zub, zaglađivanje koštanih neravnina alveole nastalih tijekom operativnog zahvata i kirurško liječenje postekstrakcijskih komplikacija

 

1 liječnik spec.

1 srednja medicinska sestra

65

 

75

28,95

 

52311

 

Alveotomija zaostalog korijena. Uključuje lokalnu anesteziju, ekskohleaciju granulacija, zaglađivanje koštanih neravnina alveole nastalih tijekom operativnog zahvata i kirurško liječenje postekstrakcijskih komplikacija.

 

1 liječnik spec.

1 srednja medicinska sestra

35

 

45

16,17

 

52376

 

Apikotomija jednokorijenskog ili višekorijenskog zuba bez prethodne opskrbe korijenskog kanala. Uključuje lokalnu anesteziju, ekskohleaciju periapikalnog granulacijskog tkiva i kirurško liječenje postoperativnih komplikacija.

 

1 liječnik spec.

1 srednja medicinska sestra

35

 

45

16,17

 

52377

 

Apikotomija jednokorijenskog ili višekorijenskog zuba s intraoperativnim ili retrogradnim punjenjem korijenskog kanala. Uključuje lokalnu anesteziju, ekskohleaciju periapikalnog granulacijskog tkiva i kirurško liječenje postoperativnih komplikacija.

 

1 liječnik spec.

1 srednja medicinska sestra

65

 

75

28,95

 

 

«
– iza šifre 53111 dodaje se nova šifra sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

53112

 

Perkutana traheotomija

 

2 liječnika specijalista

1 srednja medicinska sestra

20

 

30

15,78

 

 

«
– iza šifre 97421 dodaju se nove šifre sa sljedećim podacima:
»
 

Šifra

 

Opis postupka

 

Djelatnici

 

Vrijeme

(min)

Ukupno

bodovi

9900(0)

 

Prevencija ovisnosti

 

 

 

 

99001

 

Intervju s ovisnikom kod prvog dolaska (može se evidentirati samo jednom u tijeku liječenja ovisnika)

 

1 radnik VSS

 

45

 

9,00

 

99002

 

Rad na modifikaciji ponašanja ovisnika

 

1 radnik VSS

 

60

 

12,00

 

99003

 

Grupna obiteljska terapija – članovi više obitelji bez prisustva ovisnika (po obitelji)

 

1 radnik VSS

 

9

 

1,80

 

99004

 

Individualni savjetovališni tretman s ovisnikom

 

1 radnik VSS

 

30

 

6,00

 

99005

 

Obiteljski savjetovališni tretman obitelji ovisnika

 

1 radnik VSS

 

60

 

12,00

 

99006

 

Savjet telefonom bolesniku ili članu obitelji

 

1 liječnik/radnik VSS

 

5

 

1,00

 

99007

 

Ispunjavanje Pompidou upitnika

 

1 VSS

 

20

 

4,00

 

99008

 

Pomaganje u rješavanju zdravstvenih potreba ovisnika

 

1 liječnik

1 VSS

1 srednja med.sestra

20

20

20

10,52

 

99009

 

Rad u malim grupama s ovisnikom

 

1 VSS

1 srednja med. sestra

120

120

39,12

 

 

«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/08-01/168
Urbroj: 338-01-01-08-1
Zagreb, 3. srpnja 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.