Odluka o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora

NN 86/2008 (23.7.2008.), Odluka o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2755

Na temelju članka 79. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2008. odnio je

ODLUKU

O DOPUNI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

U Poslovniku Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 71/00., 129/00., 117/01. 6/02. – pročišćeni tekst, 41/02., 91/03., 58/04. i 39/08.) u članku 90. na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: »iz reda zastupnika a još pet članova Odbora može se imenovati i to: jedan znanstveni djelatnik iz područja telekomunikacija, jedan znanstveni djelatnik iz područja pomorstva, jedan stručni djelatnik iz područja željeznica, jedan stručni djelatnik iz područja cestovnog prometa i jedan stručni djelatnik iz područja pošta.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 021-12/08-06/17
Zagreb, 15. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.