Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine

NN 86/2008 (23.7.2008.), Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2765

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. srpnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI I TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.

U Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 34/2007 i 42/2007), određuje se visina pojedinih tarifnih stavki za energetske subjekte, sukladno Tablici 1. iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

U Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 34/2007 i 42/2007), određuje se visina pojedinih tarifnih stavki za energetske subjekte, sukladno Tablici 2. iz Priloga 1., koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ukupna regulirana cijena za kupce, s iznimkom povlaštenih kupaca, jednaka je visini tarifnih stavki iz točke II. ove Odluke (čiji sastavni dio su i tarifne stavke za distribuciju iz točke I. ove Odluke). U ukupnu cijenu za povlaštene kupce na distribucijskoj mreži energetskih subjekta iz točke I. ove Odluke uključene su i visine tarifnih stavki iz točke I. ove Odluke.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 116/2007).

V.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2008. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 310-05/08-01/07
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

Tablica 1. DISTRIBUCIJA

Trgovačko društvo

 

TARIFNA GRUPA – TG

 

TARIFNI MODEL – TM

 

TARIFNE STAVKE – Ts (bez PDV-a)

 

Ts1 [kn/m3]

 

Ts2 [kn]

 

BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda, Tome Skalice 4

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,32

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,32

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,32

 

0,00

 

HEP-PLIN d.o.o. iz Osijeka, Cara Hadrijana 7

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,27

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,27

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,27

 

0,00

 

MONTCOGIM-PLINARA d.o.o. iz Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 2

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,52

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

KOMUS d.o.o. u stečaju iz Donje Stubice, Kolodvorska 18

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,395

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,395

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

TERMOPLIN NOVI MAROF d.d. iz Novog Marofa, Varaždinska 48

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,345

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,345

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,345

 

0,00

 

HUMKOM d.o.o. iz Huma na Sutli, Lastine 1

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,36

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,36

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

KOMUNALIJE d.o.o. iz Đurđevca, Radnička cesta 61

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,32

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,32

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,32

 

0,00

 

PAPUK d.o.o. iz Orahovice, Vladimira Nazora 14

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,23

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,21

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,21

 

0,00

 

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. iz Čakovca, Mihovljanska 70

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,245

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,245

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,245

 

0,00

 

ZAGORSKI METALAC d.o.o. iz Zaboka, Celine 2

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,44

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,30

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,30

 

0,00

 

TERMOPLIN d.d. iz Varaždina, V. Špinčića 78

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,26

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,26

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,26

 

0,00

 

MOSLAVINA PLIN d.o.o. iz Kutine, Trg kralja Tomislava 10

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,46

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,46

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca, Kolodvorska 29

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,47

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,49

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. iz Konjščine, Jertovec 150

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,506

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,506

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara, A. Stepinca 27

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,34

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

VIRKOM d.o.o. iz Virovitice, Ferde Rusana 2

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,35

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,35

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara, Ferde Rusana 21

 

KUĆANSTVO– TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,36

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,36

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,36

 

0,00

 

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. iz Krapine, Frana Galovića 5

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,39

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,39

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 1

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,305

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,35

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,35

 

0,00

 

IVAKOP d.o.o. iz Ivanić-Grada, Savska 50

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,36

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,56

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

IVKOM d.d. iz Ivanca, Vladimira Nazora 96/b

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,26

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,26

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

KOMUNALAC d.o.o. iz Koprivnice, Mosna ulica 15

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,36

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,36

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,36

 

0,00

 

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 41

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,35

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,35

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovaca, Ohridska 17

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,36

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške, Gajeva 89

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,47

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,55

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,55

 

0,00

 

RADNIK d.d. iz Križevaca, Kralja Tomislava 45

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,43

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,41

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

ZELENJAK d.o.o. iz Klanjca, Trg A. Mihanovića 1

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,34

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o iz Svetog Ivana Zeline, Katarine Krizmanić 1

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

0,34

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,34

 

0,00

 

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

 0,56

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

0,56

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,56

 

0,00

 

 

tablica 2. OPSKRBA

Trgovačko društvo

 

TARIFNA GRUPA – TG

 

TARIFNI MODEL – TM

 

TARIFNE STAVKE – Ts (bez PDV-a)

 

Ts1 [kn/m3]

 

Ts2 [kn]

 

BROD-PLIN d.o.o. iz Slavonskog Broda, Tome Skalice 4

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,67

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,67

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,67

 

0,00

 

HEP-PLIN d.o.o. iz Osijeka, Cara Hadrijana 7

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,56

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,56

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,56

 

0,00

 

MONTCOGIM-PLINARA d.o.o. iz Svete Nedelje, Trg Ante Starčevića 2

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,80

 

0,00

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,62

 

0,00

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,62

 

0,00

 

KOMUS d.o.o. u stečaju iz Donje Stubice, Kolodvorska 18

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,745

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,745

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

TERMOPLIN NOVI MAROF d.d. iz Novog Marofa, Varaždinska 48

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,705

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,705

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,705

 

0,00

 

HUMKOM d.o.o. iz Huma na Sutli, Lastine 1

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,75

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,75

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

KOMUNALIJE d.o.o. iz Đurđevca, Radnička cesta 61

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,66

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,66

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,66

 

0,00

 

PAPUK d.o.o. iz Orahovice, Vladimira Nazora 14

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,54

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,52

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,52

 

0,00

 

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. iz Čakovca, Mihovljanska 70

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,615

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,615

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,615

 

0,00

 

ZAGORSKI METALAC d.o.o. iz Zaboka, Celine 2

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,76

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,62

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,62

 

0,00

 

TERMOPLIN d.d. iz Varaždina, V. Špinčića 78

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,60

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,60

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,60

 

0,00

 

MOSLAVINA PLIN d.o.o. iz Kutine, Trg kralja Tomislava 10

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,82

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,82

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o. iz Vrbovca, Kolodvorska 29

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,77

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,79

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,64

 

0,00

 

KOMUNALAC KONJŠČINA d.o.o. iz Konjščine, Jertovec 150

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,846

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,846

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

PRVO PLINARSKO d.o.o. iz Vukovara, A. Stepinca 27

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,72

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,72

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,72

 

0,00

 

VIRKOM d.o.o. iz Virovitice, Ferde Rusana 2

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,70

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,70

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

ELEKTROMETAL d.d. iz Bjelovara, Ferde Rusana 21

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,66

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,66

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,66

 

0,00

 

GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. iz Krapine, Frana Galovića 5

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,81

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,81

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 1

 

KUĆANSTVO– TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,705

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,75

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,75

 

0,00

 

IVAKOP d.o.o. iz Ivanić-Grada, Savska 50

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,77

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

2,01

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

IVKOM d.d. iz Ivanca, Vladimira Nazora 96/b

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,59

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,59

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

KOMUNALAC d.o.o. iz Koprivnice, Mosna ulica 15

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,64

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,64

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,64

 

0,00

 

KOMUNALNO PITOMAČA d.o.o. iz Pitomače, Vinogradska 41

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,72

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,72

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. iz Vinkovaca, Ohridska 17

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,72

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,70

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,70

 

0,00

 

PLIN-PROJEKT d.o.o. iz Nove Gradiške, Gajeva 89

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,82

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,90

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,90

 

0,00

 

RADNIK d.d. iz Križevaca, Kralja Tomislava 45

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,76

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,74

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

ZELENJAK d.o.o. iz Klanjca, Trg A. Mihanovića 1

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,76

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,76

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

0,00

 

0,00

 

ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o. iz Svetog Ivana Zeline, Katarine Krizmanić 1

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,75

 

0,00

 

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,75

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,75

 

0,00

 

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

 1,89

 

0,00

 

PRIRODNI PLIN

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

1,89

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

1,89

 

0,00

 

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

1,59

 

0,00

 

GRADSKI PLIN

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

2,03

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

2,03

 

0,00

 

PLINARA d.o.o. iz Pule, Industrijska 17

 

KUĆANSTVO – TG1

 

TM1

 

Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo

 

10,88

 

0,00

 

ISPARENI UKAPLJENI NAFTNI PLIN

 

PODUZETNIŠTVO

 

TM2

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3.

 

10,88

 

0,00

 

 

– TG2

 

TM3

 

Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3.

 

10,88

 

0,00