Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite

NN 86/2008 (23.7.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2770

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 8. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/2003) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, IZGLEDU I NAČINU VOĐENJA UPISNIKA U DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju, izgledu i načinu vođenja upisnika u djelatnosti privatne zaštite (»Narodne novine« broj 202/2003), u članku 5. stavku 1. točki 7. riječi: »matični broj građana«, brišu se.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. točki 3. riječi: »matični broj građana i«, brišu se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-33445-2008.
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.