Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare

NN 86/2008 (23.7.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2773

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 4. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/2003), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O IZOBRAZBI I STRUČNOM ISPITU ZA ZAŠTITARE I ČUVARE

Članak 1.

U Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (»Narodne novine« broj 103/2004 i 21/2007), u članku 8. stavku 1. točka 1. briše se.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Službena osoba koja vodi postupak će po službenoj dužnosti izvršiti uvid u sudski registar.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-33443-2008.
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.