Ispravak Pravilnika o dozvoljenom udjelu eruka kseline u uljima i mastima

NN 86/2008 (23.7.2008.), Ispravak Pravilnika o dozvoljenom udjelu eruka kseline u uljima i mastima

UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2788

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 70 od 18. lipnja 2008. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O DOZVOLJENOM UDJELU ERUKA KISELINE U ULJIMA I MASTIMA

U PRILOGU 1. u točki 7.1.4. Izvođenje formule umjesto:
»Udio eruka kiseline u uzorku izražava se kao postotak ukupnih masnih kiselina na sljedeći način:

  ili  

 

 

treba stajati:
»Udio eruka kiseline u uzorku izražava se kao postotak ukupnih masnih kiselina na sljedeći način:

   ili   

 

 


Urbroj: 50501-08-836
Zagreb, 22. srpnja 2008.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.