Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara - tehničara

NN 87/2008 (25.7.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara - tehničara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2794

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavka 4. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/2003) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU POLAGANJA TE PROGRAMU STRUČNOG ISPITA ZA ZAŠTITARA – TEHNIČARA

Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja te programu stručnog ispita za zaštitara – tehničara (»Narodne novine« broj: 161/2004), u članku 2. stavku 3. riječi: »u primjerenom roku« zamjenjuju se riječima: »u roku od 15 dana od dana prijave ispita«.
Članak 2.
U članku 7. stavku 1. točka 3. briše se.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Broj: 511-01-52-33447-2008.
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Ministar
Berislav Rončević, v. r.