Izvod iz Registra kulturnih dobra Republike Hrvatske broj 7/2007. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobra

NN 87/2008 (25.7.2008.), Izvod iz Registra kulturnih dobra Republike Hrvatske broj 7/2007. - Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobra

MINISTARSTVO KULTURE

2795

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 7/07

Lista preventivno zaštićenih dobara
I.
Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 7/2007 – Liste preventivno zaštićenih kulturnih dobara.
II.
U Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 12. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. prosinca 2007. godine unesena su sljedeća (a) nepokretna, (b) podvodna i (c) pokretna kulturna dobra:  
(A) NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
 

Naselje

 

Kulturno dobro

 

Prostorne međe

 

Broj
Registra

 

Datum isteka preventivne zaštite

 

Katastarske čestice

 

Katastarska općina

 

BRODSKO-POSAVSKA županija

Općina SIBINJ

GRGUREVIĆI 

 

Župna crkva sv. Filipa i Jakova 

 

59/K 

 

Odvorci 

 

P-2603 

 

27. 11. 2010. 

 

Grad SLAVONSKI BROD

 

SLAVONSKI BROD 

 

Kino-kazalište »Apollo« 

 

3601 

 

Slavonski Brod 

 

P-2631 

 

12. 11. 2010. 

 

SLAVONSKI BROD, Hugo Badalić 8 

 

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića 

 

3363 

 

Slavonski Brod 

 

P-2561 

 

22. 10. 2010. 

 

SLAVONSKI BROD, Trg Sv. Trojstva b.b. 

 

Vatrogasni dom 

 

4123 

 

Slavonski Brod 

 

P-2510 

 

28. 8. 2010. 

 

Općina VELIKA KOPANICA

 

VELIKA KOPANICA 

 

Župna crkva sv. Ilije Proroka 

 

319 

 

Velika Kopanica 

 

P-2602 

 

25. 10. 2010. 

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina DUBROVAČKO PRIMORJE

SLANO 

 

Višeslojni arheološki lokalitet 

 

č.zem. 2357/4 

 

Slano 

 

P-2563 

 

21. 10. 2013. 

 

Grad DUBROVNIK

 

BOSANKA 

 

Streljački pogon na Bosanki – Streljana,

 

č.zgr. 764/1, č.zem. 2021/3, 2021/4, 2021/5, 2021/6, 2021/7, 1931/4, 1931/6, 1931/7, 1931/9, 1931/8, 1932/3, 1932/4, 1760/2, 1760/3. 

 

Dubrovnik 

 

P-2556 

 

4. 10. 2010. 

 

DUBROVNIK,  Šet. kralja Zvonimira 52 

 

Florin dom s vrtom 

 

č.zgr. 561, č.zem. 915/2 

 

Gruž 

 

P-2542 

 

4. 10. 2010. 

 

DUBROVNIK 

 

Ljetnikovac Gradi 

 

č.zgr. 5/1 i č.zem. 18. 

 

Petrovo Selo 

 

P-2469 

 

17. 8. 2010. 

 

DUBROVNIK 

 

Nekadašnja ladanjska kuća 

 

č.zgr. 731, č.zem. 1720, 1724 

 

Dubrovnik 

 

P-2565 

 

1. 11. 2010. 

 

DUBROVNIK,

Dr. A. Starčevića 83 

Ostaci Ljetnikovca Natali – Sorkočević 

 

č.zgr. 204, č.zem. 618/1 

 

Gruž 

 

P-2582 

 

13. 11. 2010. 

 

DUBROVNIK,  Šet. kralja Zvonimira 46 

 

Stambeni kompleks Marinović – Jakšić 

 

č.zgr. 351, č.zem. 916, 917, 918, 919/3, 919/12, 919/8. 

 

Gruž 

 

P-2543 

 

4. 10. 2010. 

 

MOKOŠICA 

 

Ljetnikovac Kravarović 

 

č.zgr.101, č. zem. 755, 757, 758/1, 758/2, 759, 768, 770. 

 

Mokošica 

 

P-2637 

 

21. 12. 2010. 

 

ZATON
(DUBROVNIK) 

 

Sklop mlinova 

 

č.zgr.177, 178, 313, č.zem. 1204, 1316/1, 1316/2, 1317, 1318, 3463. 

 

Zaton 

 

P-2564 

 

1. 11. 2010. 

 

Općina KONAVLE

 

CAVTAT 

 

Crkva sv. Đurđa s grobljem 

 

č.zgr. 431, č.zem.695. 

 

Cavtat 

 

P-2468 

 

28. 8. 2010. 

 

GRUDA 

 

Kuća Brajković 

 

č.zgr. 176. 

 

Gruda 

 

P-2633 

 

6. 12. 2010. 

 

Grad KORČULA

 

ŽRNOVO 

 

Župna crkva sv. Martina i prostor Martinske glavice 

 

č.zgr. 516, 1201, 1314, 494, 495, 496, 497/1, 515, i č.zem. 3197, 3196, 3195/1, 3195/2, 3195/3, 3202/1, 1873, 1872, 1874, 1876, 1877, 2325/7, 2336/1, 2336/2, 2336/3, dio č.zem. 10380, 10381, 10383 (put). 

 

Žrnovo 

 

P-2470 

 

3. 7. 2010. 

 

Općina ŽUPA DUBROVAČKA

 

GORNJI BRGAT 

 

Arheološki lokalitet Barbara 

 

9, 10, 11. 

 

Gornji Brgat 

 

P-2467 

 

29. 8. 2013. 

 

GRBAVAC (ŽUPA DUBROVAČKA) 

 

Arheološki lokalitet Gradac 

 

424 

 

Grbavac 

 

P-2466 

 

29. 8. 2013. 

 

KARLOVAČKA županija

Općina GENERALSKI STOL

LIPA (GENERALSKI STOL) 

 

Kurija Lipa 

 

11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

Lipa 

 

P-2621 

 

30. 11. 2010. 

 

Općina NETRETIĆ

 

MALI MODRUŠ POTOK 

 

Kurija Vukasović 

 

1325, 1324, 1326, 1323, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1322, 1336, 1532 

 

Modruš Potok 

 

P-2638 

 

20. 12. 2010. 

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA županija

Općina ĐELEKOVEC

IMBRIOVEC 

 

Župna crkva sv. Emerika 

 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101 i 102. 

 

Imbriovec 

 

P-2524 

 

28. 9. 2010. 

 

Grad ĐURĐEVAC

 

ČEPELOVAC 

 

Kapela sv. Elizabete 

 

1395/1, 1395/2, 1395/3 i 2548/78. 

 

Čepelovac 

 

P-2498 

 

9. 7. 2010. 

 

ĐURĐEVAC, Ulica Đure Basaričeka 30 

 

Stambena jednokatnica 

 

1360/3 (gruntovni broj 7475/467) 

 

Đurđevac 

 

P-2499 

 

9. 7. 2010. 

 

ĐURĐEVAC,

Trg sv. Jurja 5 

Visoka prizemnica 

 

1127 (gruntovni broj 7475/473/1) 

 

Đurđevac 

 

P-2500 

 

9. 7. 2010. 

 

ĐURĐEVAC 

 

Župna crkva sv. Jurja Mučenika 

 

1128, 1129/2 I 1257. 

 

Đurđevac 

 

P-2501 

 

9. 7. 2010. 

 

MIČETINAC 

 

Kapela Žalosne Gospe 

 

1654/5 

 

Mičetinac 

 

P-2502 

 

9. 7. 2010. 

 

Grad KOPRIVNICA

 

KOPRIVNICA, Varaždinska ulica 

 

Židovsko groblje 

 

13444 

 

Koprivnica 

 

P-2503 

 

10. 9. 2010. 

 

Grad  KRIŽEVCI

 

KRIŽEVCI, Ulica

Z. Dijankovečkog 19 

Kuća Oštrić 

 

826/1 

 

Križevci 

 

P-2507 

 

3. 8. 2010. 

 

Općina SOKOLOVAC

 

MALI POGANAC 

 

Filijalna crkva sv. Arhanđela Stevana 

 

978/2, 979, 980, 981/1, 981/2, 982/2, 982/4, 1449/33. 

 

Botinovac 

 

P-2532 

 

19. 9. 2010. 

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA županija

Općina DESINIĆ

DESINIĆ 

 

Kulturno-povijesna cjelina Desinić 

 

1351, 1353, 1350/2, 1356/1, 1357/1, 1357/2, 1356/2, 1359/3, 1374, 1375/3, 1385/2, 1390, 1412/2, 1411/3, 1411/1, 1414/1, 1414/2, 1419/1, 1419/2, 1420/1, 1420/2, 1418, 1421, 1422, 1487, 1486/1, 1486/2, 1472, 1471/1, 1471/3, 1471/4, 1471/2, 3123, 1477, 1673/5, 1669/1, 1668/2, 1625/1, 1491/2, 1624, 1621, 1622, 1620/2, 1620/1, 1619/2, 1619/1, 1614/2, 1614/3, 1614/1, 1610, 1589, 1603, 1605/3, 1602/1, 1602/14, 1598, 1599/1, 1515/5, 1515/3, 1515/70, 1515/71, 1515/72, 1515/73, 1515/76, 1515/77, 1515/80, 1515/81, 1512/29, 1512/30, 1512/31, 1512/32, 1512/67, 1512/41, 1512/66, 1512/43, 1512/44, 1512/68, 1512/45, 1510/11, 1512/47, 1327/2, 1327/3 .

 

Desinić 

 

P-2526 

 

10. 10. 2010. 

 

Općina GORNJA STUBICA

 

DUBOVEC 

 

Kapela sv. Marije Sniježne 

 

1993, 1994, 1995, 1998, 1999 i 2000. 

 

Dubovec 

 

P-2483 

 

12. 9. 2010. 

 

GORNJA STUBICA 

 

Župna crkva sv. Jurja Mučenika 

 

1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26 i 102. 

 

Gornja Stubica 

 

P-2484 

 

12. 9. 2010. 

 

Općina HRAŠĆINA

 

GORNJI KRALJEVEC (HRAŠĆINA) 

 

Kapela sv. Benedikta 

 

878/2, 1140 i dio 1138. 

 

Hrašćinski Kraljevec 

 

P-2512 

 

28. 9. 2010. 

 

Grad KLANJEC

 

KLANJEC 

 

Srednjovjekovna utvrda Cesargrad 

 

1551 

 

Klanjec 

 

P-2471 

 

13. 9. 2013. 

 

Grad KRAPINA

 

TKALCI 

 

Kapela sv. Tri kralja 

 

10643/1, 10644, 10645, 10647, 10648, 10649, 10650, 10651, 10652 i 10653 

 

Krapina 

 

P-2496 

 

23. 7. 2010. 

 

Općina KRAPINSKE TOPLICE

 

KLOKOVEC 

 

Zgrada bivšeg restorana »Bellevue« 

 

1132/2, 1132/11, 1132/20, 1133/1, 1135/1, 1135/21 1136/1, 1136/2 i 1136/3. 

 

Klokovec 

 

P-2525 

 

10. 10. 2010. 

 

Općina MARIJA BISTRICA

 

HUM BISTRIČKI 

 

Kapela sv. Marije Magdalene 

 

1, 2 i 365. 

 

Laz Bistrički 

 

P-2473 

 

12. 9. 2010. 

 

Općina ZAGORSKA SELA

 

ZAGORSKA SELA 

 

Stambeno-poslovni i gospodarski objekti Staroveški 

 

181/2, 181/3 i 181/11. 

 

Zagorska Sela 

 

P-2528 

 

11. 10. 2010. 

 

ZAGORSKA SELA 

 

Zgrada općine 

 

519/1 i 519/3 

 

Zagorska Sela 

 

P-2529 

 

11. 10. 2010. 

 

LIČKO-SENJSKA županija

Općina DONJI LAPAC

BORIČEVAC 

 

Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije 

 

117, 118, 120,121,122/2, 123, 124, 125, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260 

 

Boričevac 

 

P-2589 

 

21. 11. 2010. 

 

MEĐIMURSKA županija

Općina DEKANOVEC

DEKANOVEC 

 

Raspelo na groblju 

 

2378 

 

Dekanovec 

 

P-2497 

 

13. 9. 2010. 

 

Općina ŠTRIGOVA

 

ŠTRIGOVA 

 

Arheološki lokalitet Štrigovčak 

 

2817, 2818, 2841, 4528, 4529/1, 4529/2, 4530, 4531, 4532, 4533/1 

 

Štrigova 

 

P-2597 

 

26. 11. 2013. 

 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina BILJE

TIKVEŠ

 

Kompleks dvorca Tikveš

 

1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780 i 1781.

 

Lug

 

P-2635

 

1. 8. 2010.

 

Općina ČEPIN

 

ČEPIN 

 

Dvorac Blau 

 

4988 i 4992 

 

Čepin 

 

P-2578 

 

15. 11. 2010. 

 

Općina KNEŽEVI VINOGRADI

 

KARANAC 

 

Tradicijska kuća i okućnica 

 

666 

 

Karanac 

 

P-2632 

 

13. 12. 2010. 

 

Grad NAŠICE

 

MARKOVAC
NAŠIČKI 

 

Prapov. i srednjovj. arheol. lokalitet »Orašje« 

 

4281/1, 4281/2, 4282/2, 4282/3, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288. 

 

Našice 

 

P-2610 

 

14. 3. 2012. 

 

MARKOVAC
NAŠIČKI 

 

Srednjovj. arheološki lokalitet »Male livadke« 

 

4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460/1, 4460/2, 4461 i 4462. 

 

Našice 

 

P-2611 

 

14. 3. 2012. 

 

MARTIN 

 

Antički i srednjovj. arheol. lok. »Baštine« 

 

359, 360, 361/1, 361/2, 361/3, 361/4, 361/5, 361/6, 361/7, 361/8, 380, 381/1, 381/2, 381/3, 382/1, 382/2, 382/3, 383, 386, 387, 388/3, 388/4. 

 

Martin 

 

P-2613 

 

14. 3. 2012. 

 

MARTIN 

 

Prapovi. i srednjovj. arheol. lok. »Grbavica III« 

 

233/1, 233/2, 234, 236, 238/1, 238/2, 239, 240, 241/2, 242/2, 243/1, 243/2, 244/1, 244/3, 245/1, 245/2. 

 

Martin 

 

P-2616 

 

14. 3. 2012. 

 

MARTIN 

 

Srednjovj. arheološki lokalitet »Bare« 

 

299/1, 299/2, 300, 301, 302, 303, 305/1, 305/2, 305/3, 305/4, 306/1, 306/2, 306/3, 307/1, 307/2, 307/3. 

 

Martin 

 

P-2612 

 

14. 3. 2012. 

 

MARTIN 

 

Srednjovj. arheološki lokalitet »Grbavica I« 

 

295/1, 296/1, 296/2, 296/4, 296/5, 297/2, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5. 

 

Martin 

 

P-2614 

 

14. 3. 2012. 

 

MARTIN 

 

Srednjovj. arheološki lokalitet »Grbavica II« 

 

290, 291, 292, 293, 294/4, 294/5, 294/6, 295/3, 295/4, 295/5a, 295/5b, 297/5. 

 

Martin 

 

P-2615 

 

14. 3. 2012. 

 

MARTIN 

 

Srednjovj. arheološki lokalitet »Grbavica IV« 

 

205, 209/2, 209/3, 209/4, 210, 211, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 216/3, 217/1, 217/2, 217/3. 

 

Martin 

 

P-2617 

 

14. 3. 2012. 

 

NAŠICE 

 

Prapovi. arheol. lokalitet »Ul. R. Boškovića« 

 

155/2, 154, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172/1, 172/2, 173, 174, 175/15, 179. 

 

Našice 

 

P-2619 

 

14. 3. 2012. 

 

NAŠICE 

 

Srednjovj. arheološki lokalitet »Ul. R. Boškovića – uz prugu« 

 

182/9, 182/10, 182/11, 182/19, 182/20, 182/21. 

 

Našice 

 

P-2618 

 

14. 3. 2012. 

 

NAŠICE 

 

Židovsko groblje 

 

1092/1, 1092/3 

 

Našice 

 

P-2558 

 

25. 10. 2010. 

 

Grad OSIJEK

 

OSIJEK, Šetalište

Petra Preradovića 8 

Kuća Ballogh 

 

5688/3 

 

Osijek 

 

P-2463 

 

3. 9. 2010. 

 

OSIJEK,

Keršovanijeva 10 

Kuća Mandić 

 

5910/1 i 5910/2 

 

Osijek 

 

P-2538 

 

10. 9. 2010. 

 

OSIJEK, Crkvena  11 

 

Stambena kuća 

 

8163 

 

Osijek 

 

P-2609 

 

26. 11. 2010. 

 

OSIJEK, Crkvena  9 

 

Stambena prizemnica 

 

8164 

 

Osijek 

 

P-2608 

 

26. 11. 2010. 

 

OSIJEK, Ulica Zmaja Jove Jovanovića 21 

 

Zgrada Srpske štedionice 

 

7807 

 

Osijek 

 

P-2636 

 

14. 12. 2010. 

 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad BAKAR

PRAPUTNJAK 

 

Župna crkva sv. Josipa 

 

 

Praputnjak 

 

P-2537 

 

6. 7. 2010. 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina MARTINSKA VES

TIŠINA ERDEDSKA, Tišina Erdetska br. 107 

 

Tradicijska kuća i gosp. zgrada – štala 

 

510 

 

Tišina Erdetska 

 

P-2475 

 

7. 9. 2010. 

 

Grad SISAK

 

SISAK, Zagrebačka 2 

 

Vila Popović 

 

663/1c 

 

Sisak Stari 

 

P-2490 

 

11. 9. 2010. 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Grad KAŠTELA

KAŠTEL GOMILICA 

 

Opatička kuća u Kaštilcu 

 

45 

 

Kaštel Gomilica 

 

P-2322 

 

6. 8. 2013. 

 

KAŠTEL STARI 

 

Crkva Gospe od Ružarija 

 

č.zgr. 311, č.zem. 1839/1, 1839/2, 1839/3 i 1832/4. 

 

Kaštel Stari 

 

P-2368 

 

31. 8. 2010. 

 

Općina KLIS

 

BRŠTANOVO 

 

Arheol. lokalitet i crkva Uznesenja Marijina 

 

37, 238, 368, 369/1, 369/2, 2212 i 2203/1 

 

Brštanovo 

 

P-2511 

 

26. 9. 2013. 

 

Općina MARINA

 

MARINA 

 

Arheološki lokalitet gradina Pipoganj 

 

2534,2535, 2585.

 

Marina 

 

P-2459 

 

30. 8. 2013. 

 

MARINA 

 

Urbanistička cjelina naselja Marina 

 

– Od mora na zapadu zapadnim rubom čestica zemljišta 91/1, 91/2, 98, 99, 100, 102, 110, 112, 113, 114/1, 532, 549/4, 552, 555/1, 571, 572, 573, 574, 575, 576 k.o. Marina,

– južnim rubom čestica zemljišta 119/3, 119/4, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128/1, 129, 130, 133, 134, 135 k.o. Marina

– istočnim rubom čestica zemljišta 139, 141, 146, 147 k.o. Marina, do mora.

Marina 

 

P-2518 

 

17. 9. 2010. 

 

Općina MILNA

 

BOBOVIŠĆA 

 

Ruralno naselje Bobovišća 

 

Područje unutar prostornih međa označenih na kopiji katastarskog plana Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Split, Ispostava Supetar, klasa: 935-06/07-01/1425 urbroj: 541-23-3-09/6-07-2 od 26. rujna 2007. 

 

Bobovišća 

 

P-2592 

 

22. 11. 2010. 

 

Grad Omiš

 

Tugare

 

Crkva sv. Roka

 

8

 

Tugare

 

p-2347

 

28. 6. 2010.

 

Općina NEREŽIŠĆA

 

NEREŽIŠĆA 

 

Urbanistička cjelina naselja 

 

Područje unutar prostornih međa označenih na kopiji katastarskog plana Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Split, Ispostava Supetar. 

 

Nerežišća 

 

P-2530 

 

4. 10. 2010. 

 

Općina PUČIŠĆA

 

PRAŽNICA 

 

Zgrada stare škole 

 

č.zgr. 3, č.zem. 97 i 98. 

 

Pražnica 

 

P-2534 

 

15. 10. 2010. 

 

Grad SINJ

 

SINJ 

 

Kuća i arheološki lokalitet na Štaliji 

 

č.zgr. 800/3 

 

Sinj 

 

P-2570 

 

25. 9. 201.3 

 

SINJ 

 

Kuća i arheološki lokalitet na Štaliji 

 

č.zgr. 800/3 

 

Sinj 

 

P-2509 

 

25. 9. 201.3 

 

Grad SOLIN

 

KUČINE 

 

Crkva sv. Luke 

 

57 i 1022. 

 

Kučine 

 

P-2629 

 

5. 12. 2010. 

 

Grad SPLIT

 

SPLIT, Tončićeva 4 

 

Kuća Betizza 

 

10969 (č.zgr. 967/3) 

 

Split 

 

P-2550 

 

25. 10. 2010. 

 

SPLIT,

Sinjskih žrtava 9 

Kuća Brajnović 

 

10789/1, 10789/2, 10789/3, 10789/4, 10789/5, 10789/6 (č.zgr. 2707/1, 2707/2, 2707/3,  2707/4,  2707/5,  2707/6). 

 

Split 

 

P-2627 

 

5. 12. 2010. 

 

SPLIT, Obala kneza Branimira 1 

 

Kuća Čorak 

 

9592/2 (č.zgr. 2671/2) 

 

Split 

 

P-2551 

 

25. 10. 2010. 

 

SPLIT, Šetalište Ivana Meštrovića 13 

 

Kuća Ferić 

 

9407/2 i 13935 (8185/2 i 8177) 

 

Split 

 

P-2521 

 

26. 9. 2010. 

 

SPLIT, Zrinsko-frankopanska 37 

 

Kuća Knezović 

 

5065 (č.zgr. 2817/1). 

 

Split 

 

P-2630 

 

5. 12. 2010. 

 

SPLIT, Svačićeva 18 

 

Kuća Kukoč 

 

4751/1, 4751/2 (č.zgr. 2849) 

 

Split 

 

P-2634 

 

12. 12. 2010 

 

SPLIT,

Dioklecijanova 3 

Kuća na Peristilu 

 

12662/2 (č.zgr. 1960) 

 

Split 

 

P-2549 

 

25. 10. 2010. 

 

SPLIT 

 

Kupalište Bačvice 

 

9789 (č.zgr. 702/2) 

 

Split 

 

P-2626 

 

5. 12. 2010. 

 

SPLIT, Kavanjinova 9 

 

Nekadašnja vila Markovina 

 

5685/3 (č.zgr. 3053) 

 

Split 

 

P-2548 

 

18. 10. 2010. 

 

SPLIT, Zagrebačka 11 

 

Neostilska stambena građevina s vrtom 

 

10705/2 (č.zgr. 2858/1) 

 

Split 

 

P-2625 

 

5. 12. 2010. 

 

SPLIT, Zagrebačka 9 

 

Palača Dujmović – Stock 

 

10704 (č.zgr. 2912) 

 

Split 

 

P-2628 

 

5. 12. 2010. 

 

SPLIT, Marmontova 3 

 

Prostor i namjena prizemlja zgrade u kojoj je smještena Hrvatsko--francuska udruga u Splitu 

 

10981/1 (č.zgr. 957/20) 

 

Split 

 

P-2547 

 

15. 10. 2010. 

 

SPLIT, Put Supavla 50 

 

Stambena prizemnica s jednokatnom kulom 

 

1836/10 i 1836/27 (č.zgr. 6164/10 i 6164/27) 

 

Split 

 

P-2593 

 

21. 11. 2010. 

 

SPLIT,

Sinjskih žrtava 3 

Stambena zgrada 

 

17099/1, 17099/2 (č.zgr. 2708/3, 2708/1) 

 

Split 

 

P-2546 

 

10. 8. 2010. 

 

SPLIT, Tončićeva 8 

 

Vila Betizza 

 

10962/1 (č.zgr. 959/2) 

 

Split 

 

P-2624 

 

5. 12. 2010. 

 

SPLIT,

Bihaćka 12 i 14 

Vila i najamna zgrada Antičević s vrtom 

 

5699, 5700/1, 5700/2, dio 13698/1 (č.zgr. 3247, č. zem. 9163, č.zgr. 3248, dio 10037/1). 

 

Split 

 

P-2591 

 

21. 11. 2010. 

 

Općina SUTIVAN

 

SUTIVAN 

 

Urbanistička cjelina naselja 

 

 Područje unutar granica označenih na kopiji katastarskog plana Državne geodetske zprave, Područnog ureda Split, Ispostava Supetar

 

Sutivan 

 

P-2520 

 

4. 10. 2010. 

 

Općina ŠESTANOVAC

 

KATUNI, Vukušić strana

 

Prehistorijski i srednjovjekovni arheološki lokalitet 

 

3997/1 

 

Katuni 

 

P-2571 

 

16. 10. 2013. 

 

Grad TROGIR

 

ŽEDNO (Čiovo)

 

Selo Žedno

 

– sjevernim rubom čestica zemljišta: 709/2, 709/3, 710, 711, 715/1, k.o. Žedno

– istočnim rubom čestica zemljišta: 249, 252, 253, 688, 689/2, 690/1, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 693/1, 693/2, k.o. Žedno

– južnim rubom čestica zemljišta: 201, 204, 205, 223, 224, 244/2, 244/3, 245, 246/1, 254, k.o. Žedno

– zapadnim rubom čestica zemljišta: 202/1, 202/2, 208, 209, 714/1, k.o. Žedno.

Žedno 

 

P-2517 

 

10. 9. 2010. 

 

Općina TUČEPI

 

TUČEPI 

 

Graditeljsko-krajobrazni sklop hotela »Jadran« 

 

Omeđeno na jugu morem, na sjeveru magistralom, a sa zapada i istoka isušenim koritima potoka. 

 

Tučepi 

 

P-2552 

 

15. 10. 2010. 

 

Grad VRGORAC

 

RAŠĆANE 

 

Zaselak Veliki Godinj 

 

1143, 1142, 1144, 1148, 1181, 1135, 1136, 1137, 1115, 1116, 1114, 1109, 1107. 

 

Rašćane 

 

P-2508 

 

20. 9. 2010. 

 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Općina ERVENIK

MOKRO POLJE 

 

Arheološki lokalitet Crkvina 

 

2760 i Z223 

 

Mokro Polje 

 

P-2504 

 

24. 9. 2013. 

 

VARAŽDINSKA županija

Grad LUDBREG

LUDBREG 

 

Urbanistička i arheološka cjelina Ludbrega 

 

 Na istoku granicu čini rijeka Bednja. Na jugu granicu čini južni rub sljedećih k. čestica: 1400/1, 1400/2, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406/2, 1407, 1408, 1411/1, 1416/1, 1416/2, 1417, 1422. Na zapadu granicu čini zapadni rub sljedećih k. čestica: 1421, 1434, 1433, 1493/2, 1493/1, 1498/1, 1498/2, 1498/3, 1500, 1501, 1502, 1505, 1507, 1508, 1510, 1515, 1512/5, 957, 958, 960, 961, 964, 965/1, 966, 2730/1, 1065. Sjevernu granicu čine sljedeće k. čestice: 1065, 1066/1, 1068, 1070, 1073, 1076, 1080, 1082/1, 2716, 1086, 1087, 1288/1, 1096/5, 1096/8, 1096/3.

 

Ludbreg 

 

P-2604 

 

4. 12. 2010. 

 

Općina MALI BUKOVEC

 

SVETI PETAR (MALI BUKOVEC) 

 

Kapela sv. Petra 

 

88/2 

 

Sveti Petar 

 

P-2513 

 

20. 9. 2010. 

 

Grad NOVI MAROF

 

DONJE MAKOJIŠĆE 

 

Tradicijske drvene građevine sa slamnatim krovom i očuvanom žitnom komorom 

 

1648/238, 1648/237 i 1648/497 

 

Donje Makojišće 

 

P-2536 

 

15. 9. 2010. 

 

NOVI MAROF 

 

Rimska cesta na potezu Sudovec – Možđenec 

 

1775/5 i 1779

3112 (zk.ul.2612,

dio k.č. 3208/1 (zk.ul. 1893, k.o. Čanjevo) upisane u k.o. Sudovec 

Grana,

Gornja Rijeka

 Sudovec 

P-2596 

 

26. 11. 2013. 

 

Općina TRNOVEC BARTOLOVEČKI

 

ŠEMOVEC 

 

Arheološki loklitet Šarnjak 

 

3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026. 

 

Šemovec 

 

P-2527 

 

4. 10. 2010. 

 

Grad VARAŽDIN

 

VARAŽDIN, Ulica kralja Petra Krešimira IV.

 

Kompleks vojarne 

 

1252/3 i 1252/1 

 

Varaždin 

 

P-2519 

 

2. 10. 2010. 

 

VARAŽDIN, Zagrebačka 94 

 

Ulični potez građevina industrijskog kompleksa Varteks 

 

 3924. 

 

Varaždin 

 

P-2572 

 

26. 10. 2010. 

 

VIROVITIČKO-PODRAVSKA županija

Općina SLATINA

SLADOJEVCI 

 

Arheološki lokalitet Hruščik – Brodišće 

 

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 99, 100, 101, 236, 237, 238, 239.

 

Sladojevci 

 

P-2601 

 

30. 11. 2013. 

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA županija

Općina BOGDANOVCI

BOGDANOVCI 

 

Prapov. i srednjovj. arheol. lok. »Voćnjak« 

 

325/1, 325/2, 325/3, 325/4, 324/1, 324/2, 323/1, 323/2, 323/3, 322, 321, 320, 319 i dalje do kraja platoa. 

 

Bogdanovci 

 

P-2620 

 

17. 7. 2012. 

 

Općina DRENOVCI

 

RAJEVO SELO 

 

Župna crkva sv. Ilije Proroka 

 

131 

 

Rajevo Selo 

 

P-2540 

 

25. 9. 201.0 

 

Općina MARKUŠICA

 

OSTROVO 

 

Parohijska crkva Rođenja sv. Jovana Krstitelja 

 

110 

 

Ostrovo 

 

P-2557 

 

25. 10. 2010. 

 

OSTROVO, Kolodvorska 30 

 

Tradicijska kuća i okućnica 

 

208 

 

Ostrovo 

 

P-2539 

 

19. 9. 2010. 

 

Općina ŠTITAR

 

ŠTITAR 

 

Župna crkva sv. Mateja Apostola i Evanđeliste s cjelovitim inventarom 

 

273/1 i 273/2 

 

Štitar 

 

P-2541 

 

25. 9. 201.0 

 

Grad VUKOVAR

 

VUKOVAR, Županijska 27 

 

Klasicistička prizemna kurija 

 

1160 

 

Vukovar 

 

P-2595 

 

25. 10. 2010. 

 

VUKOVAR 

 

Paviljon »Mala sinagoga« 

 

4874 

 

Vukovar 

 

P-2579 

 

25. 10. 2010. 

 

VUKOVAR 

 

Vodotoranj 

 

3942/1, 3942/2, 3942/3, 3942/4, 3942/5, 3943/2, 3944, 3945/1. 

 

Vukovar 

 

P-2577 

 

25. 10. 2010. 

 

ZADARSKA županija

Općina KUKLJICA

KUKLJICA 

 

Lonin dvor 

 

116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 118/1, 118/2 i 119/1. 

 

Kukljica 

 

P-2480 

 

7. 9. 2010. 

 

Općina POLIČNIK

 

POLIČNIK 

 

Arheološki ostaci utvrde 

 

1460, 1464 i 1466/1. 

 

Poličnik 

 

P-2545 

 

17. 10. 2013. 

 

Općina STARIGRAD

 

STARIGRAD 

 

Zaseok Ramići 

 

Područje omeđeno na karti SEK Velebit D:L.37. 

 

 

 

P-2566 

 

5. 11. 2010. 

 

Općina SVETI FILIP I JAKOV

 

TURANJ 

 

Kompleks utvrde Turanj 

 

293 

 

Turanj 

 

P-2476 

 

20. 8. 2010. 

 

ZAGREBAČKA županija

Općina BISTRA

DONJA BISTRA 

 

Kapela sv. Vendelina 

 

3377 (zk. ul. 103) 

 

Bistra Donja 

 

P-2567 

 

25. 10. 2010. 

 

DONJA BISTRA, Stubička 509 

 

Zgrada općine 

 

3388 

 

Bistra Donja 

 

P-2580 

 

13. 11. 2010. 

 

Grad VELIKA GORICA

 

KUČE 

 

Ruralna cjelina Kuče 

 

93, 96, 97, 104, 105, 149, 188, 189/2, 189/1 i 194 sve k.o. Kuče te izdvojena k.č. 1, također k.o. Kuče. 

 

Kuče 

 

P-2569 

 

5. 9. 2010. 

 

VELIKA GORICA 

 

Arheološka zona Andautonija 

 

420/2, 420/23, 25/46, 25/45, 25/55, 64/1, presijeca 64/2 i lokalnu cestu, 69 i 68/1,  68/2, 70/1, 169/1, 169/2, 169/4, 169/5167, 166/5, 166/1, 166/2, 164/4165/2, 165/3, 165/1163/2, 160, 185/2, 186/4, 186/5, 186/13, 186/2, 228,  228 , 205/7, 205/7, 205/6, 205/5, 206/2,  201/2, 208/5, 208/5, 208/4, 208/3, 208/2, 208, k.o. LEKNENO, k.č. 171/4, 171/7, 171/3, 171/2, 171/10, 171/9, 169/3, 169/6, 169/4, 169/2, 169/5, 169/1, 169/8, 169/6, 169/7, 168/5, 168/4, 168/12, 168/11, 168/10, 168/3, 168/2, 168/7, 165/6, 165/4, 165/5, 165/2, 165/3, 163/6, 163/5, 163/4, 163/3, 163/2, 163/1, 488, 162/13, 162/8, 162/7, 162/6, 162/5, 162/4, 162/3, 162/2, 160/10, 160/9, 160/7, 160/6, 160/5, 160/4, 160/3, 158, 158, 159/3, 159/1, 160/11, 160/1, 160/2, 161/1, 161/2, 161/9, 188/198, 188/30, 188/29, 207/3, 207/1, 207/2, 187/3,  187/20, 187/19, 181/1, 187/17, 187/16, 187/15, 187/14, 187/13, 310/1, 310/18, 310/16, 310/15, 310/17, 306/8, 306/6, 306/23, 306/22, 306/1, 306/16, 306/17, 306/12, 306/4, 306/3, 306/19, 306/18, 306/2, 306/1, 240/14, 240/13, 240/18, 240/12, 240/21, 236/8, 234/18, 234/2, 234/5, 233/4, 233/7, 233/5 k.o. ČRNKOVEC, k.č. 380/5, 380/4, 380/3, 380/2, 380/1, 30/1, 355/1, 352/5, 352/4, 352/3, 352/2, 352/10, 352/11, 352/8, 352/7, 352/6, 352/1a, 351/2, 310/6, 310/5, 310/3, 310/14, 310/38, 310/28, 310/29, 310/32, 309/4, 308/5, 308/4, 308/3, 308/2, 309/3, 320/25, 9999, 302/1, 301/3, 301/2, 300/1, 299/2,  299/1, 298/1, 298/1, 298/2, 294/4, 297/10, 297/3, 297/5, 297/2, 297/1, 297/3, 297/5, 297/2, 297/1, 296/6, 296/5, 296/4, 296/1, 295/2,  294/1, 294/2b/2, 294/2b/1, 294/3, 305/4, 305/3a, 305/14, 305/9, 305/6, 292/22, 292/21, 292/2, 292/3, 292/4, 503, presijecajući magistralnu cestu, 291/5, 174/7, 174/6, 174/5, 174/4, 174/2, 174/1, 173/7, 173/2, 172/2, 170/2, 170/5, 170/4, 469/3, 203/1, 203/2, 204/1, 204/3,  226/2, 226/4, 226/3, 226/5, 226/1, 225, 223, 217, 6, 212, 491/3, 275//302, 491/2, 491/1, 493, do rijeke Save u  k.o. KOSNICA. Arheološku zonu  Andautonija na sjeveru omeđuje  rijeka Sava.

 

Lekeno,

Črnkovec,

Kosnica, Obrezina i Ščitarjevo 

P-2568 

 

29. 10. 2013. 

 

VELIKA GORICA 

 

Drveni dvor Josipović 

 

863, 865, 858/3, 864/1 i 864/4. 

 

Kurilovec 

 

P-2559 

 

26. 9. 2010. 

 

VUKOVINA 

 

Kulturno-povijesna cjelina Vukovina 

 

k.č.: sjeverozapadna granica presijeca put k.č. 1045 i omeđuje k.č. 92/2, 92/3, 94/1, 98, 100/2, presijeca put 1059 i omeđuje k.č.131/7, 131/8; sjeverna granica prati potok Lomnicu k.č. 1070; sjeveroistočna granica prati put k.č. 1060; istočna granica omeđuje k.č. 4, 367/39; jugoistočna granica presijeca prometnicu Zagreb – Sisak i nastavlja omeđujući 14/3, 14/4, presijeca potok Lomnicu k.č. 1068, južna granica omeđuje k.č. 113/1, 114, 109/1, 109/2, 106/1, 106/2, 104/1, 104/25, 104/26, 104/27, 104/30, presijeca put 103/7, omeđuje k.č. 103/1, jugozapadna granica omeđuje k.č. 55/1, 55/2, 56, 57/3, 59, 60/9, 63/1, 67/1, 61/1 te nastavlja prema zapadu uz put k.č. 1045. 

 

Vukovina 

 

P-2489 

 

12. 7. 2010. 

 

 

(B) PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITETI
 

Naselje

 

Kulturno dobro

 

Geografske koordinate

 

Broj
Registra

 

Datum isteka preventivne zaštite

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA županija

Općina LASTOVO

LASTOVO 

 

Podmorsko arheološko nalazište kod pličine Petrovac 

 

N=4° 45´09˝ E=16° 57´59˝ 

 

P-2562 

 

1. 11. 2013. 

 

 

(C) POKRETNA KULTURNA DOBRA
 

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

 

Kulturno dobro

 

Broj
Registra

 

Datum isteka preventivne zaštite

 

Grad DUBROVNIK

 

PAKLJENA, Crkva Velike Gospe

 

Drvene klupe 

 

P-2465 

 

10. 8. 2010. 

 

PAKLJENA, Crkva Velike Gospe

 

Drveni oltarni retabl s poliptihom Uznesenja Marijina 

 

P-2464 

 

9. 8. 2010. 

 

DUBROVNIK,

 

Ikona Madonna della passione 

 

P-2576 

 

14. 11. 2010. 

 

DUBROVNIK 

 

Inventar Zbirke umjetnina Muzeja Dominikanskog samostana sv. Dominika 

 

P-2588 

 

13. 11. 2010. 

 

DUBROVNIK, Dominikanski samostan

 

Kip sv. Vlaha 

 

P-2606 

 

21. 11. 2010. 

 

DUBROVNIK, Dominikanski samostan

 

Namještaj iz Dominikanskog samostana 

 

P-2605 

 

21. 11. 2010. 

 

DUBROVNIK, Palača Sorkočević, Dubrovnik 

 

Namještaj knjižnice palače Sorkočević (Biskupske palače) 

 

P-2573 

 

1. 11. 2010. 

 

DUBROVNIK, Crkva sv. Dominika 

 

Oltarna pala Čudo sv. Dominika 

 

P-2586 

 

21. 11. 2010. 

 

Općina KONAVLE

 

CAVTAT, Knežev dvor

 

Inventar Muzeja i biblioteke Baltazara Bogišića 

 

P-2575 

 

1. 11. 2010. 

 

CAVTAT, Knežev dvor

 

Inventar Muzeja i biblioteke Baltazara Bogišića 

 

P-2587 

 

1. 11. 2010. 

 

Grad KORČULA

 

KORČULA, Palača Gabrielis 

 

Inventar Gradskog muzeja 

 

P-2585 

 

1. 11. 2010. 

 

KORČULA, Dominikanski samostan sv. Nikole 

 

Misnica 

 

P-2574 

 

1. 11. 2010. 

 

GRAD ZAGREB

Grad ZAGREB

ZAGREB 

 

Djelo J. J. Klovića Posljednji sud 

 

P-2600 

 

26. 10. 2010. 

 

ZAGREB, Gliptoteka Hazu 

 

Dvije skulpture I. Meštrovića – »Strast« i »Timor Dei« 

 

P-2598 

 

5. 11. 2010. 

 

ZAGREB, Gundulićeva 24 

 

Fundus arhiva za likovne umjetnosti pri Kabinetu za arhitekturu i urbanizam HAZU 

 

P-2622 

 

20. 9. 2010. 

 

ZAGREB, Ilica 24 

 

Namještaj, zidna obloga i pripadajuća oprema demontiranog interijera prodavaonice urara i zlatara Mirka Novaka 

 

P-2531 

 

9. 10. 2010. 

 

Zagreb, Atelijer Meštrović,  fundus

 

Skulptura Laokont mojih dana 

 

P-2599 

 

5. 11. 2010. 

 

ISTARSKA županija

Grad Labin

LABIN

 

Zbirka arhivske građe

 

P-2595

 

23. 11. 2010.

 

Grad ROVINJ

 

ROVINJ 

 

Brod »Rižana« (prijašnja Buonavia) 

 

P-2581 

 

20. 11. 2010. 

 

LIČKO-SENJSKA županija

Općina PLITVIČKA JEZERA

PLITVIČKA JEZERA,

Nacionalni park Plitvička jezera 

Monoksil 

 

P-2488 

 

12. 9. 2010. 

 

MEĐIMURSKA županija

Općina DONJI VIDOVEC

DONJI VIDOVEC, Župna crkva sv. Vida

 

Inventar župne crkve sv. Vida 

 

P-2584 

 

15. 9. 2010. 

 

Općina PODTUREN

 

PODTUREN, Crkva sv. Martina 

 

Pokretni inventar župne crkve sv. Martina 

 

P-2533 

 

14. 9. 2010. 

 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina PETRIJEVCI

PETRIJEVCI 

 

Tradicijska žetva u Petrijevcima 

 

P-2607 

 

6. 12. 2010. 

 

PRIMORSKO-GORANSKA županija

Grad MALI LOŠINJ

NEREZINE, Obala 22 

 

Motorni brod »Dražica« 

 

P-2485 

 

14. 9. 2010. 

 

Grad RIJEKA

 

RIJEKA

 

Slika »Žena u san zagledana« 

 

P-2583 

 

21. 11. 2010. 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA županija

Općina HRVATSKA DUBICA

HRVATSKA DUBICA 

 

Monoksil iz rijeke Une 

 

P-2515 

 

27. 9. 2010. 

 

Općina LEKENIK

 

Kapela Presvetog Trojstva u Lekeniku 

 

Glavni oltar 

 

P-2474 

 

7. 9. 2010. 

 

Grad PETRINJA

 

ŽUPIĆ 

 

Spomenik J. Jelačiću 

 

P-2522 

 

28. 9. 2010. 

 

Grad SISAK

 

HRASTELNICA, Hrastelnica br. 160. 

 

Drvena građa tradicijskog objekta 

 

P-2472 

 

7. 9. 2010. 

 

SISAK 

 

Skulptura Bogorodice s djetetom 

 

P-2516 

 

27. 9. 2010. 

 

SISAK 

 

Spomenik Emanuelu Maraviću 

 

P-2523

 

28. 9. 2010.

 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Grad KAŠTELA

KAŠTEL KAMBELOVAC, Crkva sv. Mihovila Arkanđela i sv. Martina 

 

Četrnaest slika križnog puta 

 

P-2461 

 

6. 9. 2010. 

 

KAŠTEL LUKŠIĆ, Kapela stare Župne crkve  Uznesenja BDM

 

Oltar sv. Roka s oltarnom slikom 

 

P-2487 

 

6. 9. 2010. 

 

KAŠTEL NOVI, Župna crkva sv. Petra Apostola

 

Drvene, polikromirane skulpture anđela 

 

P-2486 

 

6. 9. 2010. 

 

KAŠTEL NOVI, Kapela župne crkve  sv. Petra Apostola

 

Oltar sv. Križa s oltarnom slikom 

 

P-2491 

 

6. 9. 2010. 

 

KAŠTEL NOVI, Crkva sv. Petra Apostola

 

Reljefna tabla s prikazom Bogorodice Bezgrješnog začeća 

 

P-2460 

 

6. 9. 2010. 

 

KAŠTEL NOVI, Župna crkva sv. Petra Apostola 

 

Skulptura sv. Ante s malim Isusom 

 

P-2462 

 

6. 9. 2010. 

 

Općina KLIS

 

KLIS, Povijesna postrojba »Kliški uskoci« 

 

Zbirka starog oružja u posjedu Povijesne postrojbe »kliški uskoci« 

 

P-2553 

 

25. 10. 2010. 

 

Grad VIS

 

VIS 

 

Brod »Pol oriha« 

 

P-2590 

 

20. 11. 2010. 

 

ŠIBENSKO-KNINSKA županija

Grad DRNIŠ

DRNIŠ, Župna kuća Gospe Ružarice

 

Slika Izgon Turaka iz Drniša 

 

P-2494 

 

19. 9. 2010. 

 

DRNIŠ, Župna kuća Gospe Ružarice 

 

Slika Sabor na Ceceli 

 

P-2495 

 

19. 9. 2010. 

 

Grad ŠIBENIK

 

JADRTOVAC, Crkva sv. Margarite 

 

Glavni oltar u crkvi sv. Margarite 

 

P-2482 

 

12. 9. 2010. 

 

ZLARIN,  Župna crkva Uznesenja Marijina  

 

Oltarna slika Gospa od Karmela sa svecima 

 

P-2492 

 

11. 9. 2010. 

 

ZLARIN, Župna crkva Uznesenja Marijina

 

Oltarna slika sv. Ante Padovanski 

 

P-2493 

 

11. 9. 2010. 

 

VARAŽDINSKA županija

Grad IVANEC

IVANEC, Župna crkva sv. Marije Magdalene

 

Orgulje 

 

P-2514 

 

20. 9. 2010. 

 

Grad VARAŽDIN

 

VARAŽDIN Gradski muzej Varaždin 

 

Deset slika župana Varaždinske županije 

 

P-2555 

 

1. 10. 2010. 

 

VARAŽDIN, Gradski muzej 

 

Pet povijesnih klavira s batićima

 

P-2623 

 

6. 12. 2010. 

 

VARAŽDIN, Gradski muzej

 

Zrcalo 

 

P-2535 

 

18. 10. 2010. 

 

ZADARSKA županija

Općina NOVIGRAD (ZADAR)

NOVIGRAD (ZADAR) 

 

Drvene rezbarene i oslikane skulpture Sv. Katarine Aleksandrijske i sv. Marije Magdalene 

 

P-2479 

 

4. 9. 2010. 

 

Općina POSEDARJE

 

POSEDARJE, Župna crkva Gospe od Ružarija 

 

Oltarna slika Gospa od Presvetog 

 

P-2477 

 

31. 8. 2010. 

 

Grad ZADAR

 

ZAADAR, Riznica crkve sv. Ilije

 

Srebrna tamjanica (lađica) 

 

P-2478 

 

4. 9. 2010. 

 

ZADAR, Riznica crkve sv. Ilije

 

Zbirka od 19 bogoslužbenih knjiga 

 

P-2506 

 

14. 9. 2010. 

 

ZADAR, Riznica crkve sv. Ilije

 

Zbirka od osam antiminsa 

 

P-2505 

 

14. 9. 2010. 

 

ZAGREBAČKA županija

Grad SAMOBOR

SAMOBOR, Samoborski muzej, Livadićeva 7 

 

Četiri drvena etnografska predmeta 

 

P-2544 

 

4. 10. 2010. 

 

 

(D) NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA
 

Naselje, Smještaj/Pohranjeno

 

Kulturno dobro

 

Broj
Registra

 

Datum isteka preventivne zaštite

 

OSJEČKO-BARANJSKA županija

Općina PETRIJEVCI

PETRIJEVCI 

 

Tradicijska žetva u Petrijevcima 

 

P-2607 

 

6. 12. 2010. 

 

SPLITSKO-DALMATINSKA županija

Grad SPLIT

SPLIT

 

Picigin – društvena igra s loptom

 

P-2554 

 

27. 7. 2010.

 

 

Klasa: 612-08/07-12/10024
Urbroj: 532-04-01-01/4-07-10
Zagreb, 31. prosinca 2007.

Ministar kulture
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.