Odluka o opozivu Nevena Madeya s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u Ateni, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gruziji, sa sjedištem u Ateni

NN 89/2008 (30.7.2008.), Odluka o opozivu Nevena Madeya s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u Ateni, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Gruziji, sa sjedištem u Ateni

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2834

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/08-02/312, urbroj: 50304/2-08-05 od 14. srpnja 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

NEVEN MADEY opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u Ateni, dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Gruziji, sa sjedištem u Ateni.
Ova Odluka stupa na snagu 9. rujna 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/38
Urbroj: 71-05-03/1-08-4
Zagreb, 24. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.