Odluka o postavljenju Nevena Madeya za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču i veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNOV), Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja (CTBTO)

NN 89/2008 (30.7.2008.), Odluka o postavljenju Nevena Madeya za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču i veleposlanika - stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNOV), Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja (CTBTO)

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2836

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/08-01/353, urbroj: 50304/2-08-05 od 14. srpnja 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam NEVENA MADEYA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika – šefa Stalne misije Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču i veleposlanika – stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Beču (UNOV), Organizaciji za industrijski razvitak (UNIDO), Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA) i Organizaciji za sveobuhvatnu zabranu nuklearnog testiranja (CTBTO).
Ova Odluka stupa na snagu 10. rujna 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/24
Urbroj: 71-05-03/1-08-6
Zagreb, 24. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.