ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI I TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH

NN 90/2008 (1.8.2008.), ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI I TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2849

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001, 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O VISINI TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI I TARIFNOM SUSTAVU ZA OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, S IZNIMKOM POVLAŠTENIH KUPACA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

I.
U Odluci o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 86/2008), Tablica 1. DISTRIBUCIJA iz Priloga 1. dopunjuje se tako da se iza trgovačkog društva ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o iz Svetog Ivana Zeline, dodaje:
ENERGO d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14/1 KUĆANSTVO – TG1 TM1 Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo 0,558 0,00
PODUZETNIŠTVO TM2 Ukupna godišnja po­trošnja prirodnog pli­na manja ili jednaka 1.000.000 m3. 0,558 0,00
– TG2 TM3 Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3. 0,558 0,00

II.
Tablica 2. OPSKRBA iz Priloga 1. dopunjuje se tako da se iza trgovačkog društva ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o iz Svetog Ivana Zeline, dodaje:
ENERGO d.o.o. iz Rijeke, Dolac 14/1 KUĆANSTVO – TG1 TM1 Svi korisnici tarifne grupe kućanstvo 1,89 0,00
PODUZETNIŠTVO TM2 Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina manja ili jednaka 1.000.000 m3. 1,89 0,00
– TG2 TM3 Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina veća od 1.000.000 m3. 1,89 0,00

III.
Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2008. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 310-05/08-01/07
Urbroj: 5030105-08-3
Zagreb, 31. srpnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.