Odluka o postavljanju mr. sc. Kolinde Grabar Kitarović, izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjediš­tem u Washingtonu i ...

NN 92/2008 (8.8.2008.), Odluka o postavljanju mr. sc. Kolinde Grabar Kitarović, izvanredne i opunomoćene veleposlanice Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjediš­tem u Washingtonu i ...

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2908

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/08-01/76, urbroj: 50304/2-08-07 od 21. srpnja 2008. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam mr. sc. KOLINDU GRABAR KITAROVIĆ izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu, i za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Sjedinjenim Meksičkim Državama, sa sjedištem u Washingtonu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/08-02/43
Urbroj: 71-05-03/1-08-3
Zagreb, 31. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.