Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

NN 92/2008 (8.8.2008.), Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2913

Na temelju članka 51. stavka 3. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, broj 70/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijela

UREDBU

O RAZINI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U PROIZVODIMA ISPOD KOJE PROIZVODI KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE NE MORAJU BITI OZNAČENI KAO PROIZVODI KOJI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se razine genetski modificiranih organizama ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište, a gdje se slučajni ili tehnološki neizbježni tragovi dopuštenih genetski modificiranih organizama ne mogu isključiti, ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme.

Članak 2.

U smislu ove Uredbe, dopušteni genetski modificirani organizmi su organizmi koji su navedeni u Prilogu ove Uredbe, koji čini njezin sastavni dio, a nalaze se u proizvodima u razinama utvrđenima u članku 3. ove Uredbe.

Članak 3.

Proizvodi koji sadrže slučajne ili tehnološki neizbježne tragove dopuštenih genetski modificiranih organizama u razini od 0,9% i manje, u proizvodu od jednog sastojka, odnosno 0,9% i manje dopuštenih genetski modificiranih organizama po pojedinom sastojku proizvoda koji se sastoje od više sastojaka, ne označavaju se kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, reprodukcijski biljni materijal, koji sadrži genetski modificirane organizme u bilo kojoj količini, mora biti označen sukladno posebnom propisu.

Članak 4.

Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na proizvode koji se već nalaze na tržištu Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme (»Narodne novine«, broj 34/2004).

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-26/08-01/02
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 31. srpnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.


PRILOG

POPIS DOPUŠTENIH GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA KOJI SE MOGU NALAZITI U PROIZVODIMA KAO SLUČAJNI ILI TEHNOLOŠKI NEIZBJEŽNI TRAGOVI U SMISLU UREDBE O RAZINI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U PROIZVODIMA ISPOD KOJE PROIZVODI KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE NE MORAJU BITI OZNAČENI KAO PROIZVODI KOJI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME
 

Br.

 

Oznaka

 

Biljka

 

Proi­z­vođač

 

Izvedena promjena

 

Moguća uporaba

 

1.

 

Carnation Moonlite

(Dianthus caryophyllus L. line 123.2.38)

karanfil

 

Florigene Ltd

 

Modificirana boja cvijeta

 

Uvoz i prerada

 

2.

 

Carnation Mooshadow 1

 

karanfil

 

Florigene Ltd

 

Modificirana boja cvijeta

 

Kultiviranje

 

3.

 

Carnation Moonshadow 2

 

karanfil

 

Florigene Ltd

 

Produženje trajnosti

 

Kultiviranje

 

4.

 

Carnation Moondust

 

karanfil

 

Florigene Ltd

 

Modificirana boja cvijeta

 

Uvoz i prerada

 

5.

 

1507

 

kukuruz

 

Pioneer/Dow AgroScience

 

Otpornost na insekte i podnošenje herbicida

 

Kao hrana i hrana za životinje

 

6.

 

59122

 

kukuruz

 

Pioneer Hi-Bred/Mycogen seeds

 

Otpornost na insekte i podnošenje herbicida

 

Kao hrana, sastojak hrane i kao hrana za životinje

 

7.

 

1507 X NK603

 

kukuruz

 

Pioneer Hi-Bred/Mycogen seeds

 

Otpornost na insekte i podnošenje herbicida

 

Kao hrana, sastojak hrane i kao hrana za životinje

 

8.

 

MON863

 

kukuruz

 

Monsanto

 

Otpornost na insekte

 

Kao hrana i hrana za životinje, za preradu

 

9.

 

GA21

 

kukuruz

 

Syngenta

 

Podnošenje herbicida

 

Kao hrana i hrana za životinje, za preradu

 

10.

 

MON863X

MON810

kukuruz

 

Monsanto

 

Otpornost na insekte

 

Kao hrana i hrana za životinje, za kultiviranje

 

11.

 

NK603

 

kukuruz

 

Monsanto

 

Podnošenje herbicida

 

Kao hrana i hrana za životinje

 

12.

 

Bt11

 

kukuruz

 

Syngenta

 

Otpornost na insekte

 

13.

 

MON810

 

kukuruz

 

Monsanto

 

Otpornost na insekte

 

Kao hrana i hrana za životinje

 

14.

 

T25

 

kukuruz

 

Monsanto

 

Podnošenje herbicida

 

15.

 

MON863 X NK603

 

kukuruz

 

Monsanto

 

Otpornost na insekte podnošenje herbicida

 

16.

 

NK603 X MON810

 

kukuruz

 

Monsanto

 

Otpornost na insekte podnošenje herbicida

 

17.

 

MON1445

 

pamuk

 

Monsanto

 

Podnošenje herbicida

 

Hrana i hrana za životinje

 

18.

 

MON531

 

pamuk

 

Monsanto

 

Otpornost na insekte

 

19.

 

MON15985

 

pamuk

 

Monsanto

 

Otpornost na insekte

 

20.

 

MON15985 X MON1445

 

pamuk

 

Monsanto

 

Otpornost na insekte podnošenje herbicida

 

Hrana i hrana za životinje

 

21.

 

MON531 X MON1445

 

pamuk

 

Monsanto

 

Otpornost na insekte podnošenje herbicida

 

Hrana i hrana za životinje

 

22.

 

MON40-3-2

 

soja

 

Monsanto

 

Podnošenje herbicida

 

Kao hrana i hrana za životinje i za kultiviranje i za preradu

 

23.

 

MS8 X RF3

 

Uljna repica

 

Bayer CropScience

 

Sterilnost, podnošenja herbicida

 

Hrana i hrana za životinje

i za uvoz i preradu

24.

 

GT73

 

Uljna repica

 

Monsanto

 

Podnošenje herbicida

 

Hrana i hrana za životinje

i za uvoz i preradu

25.

 

T45

 

Uljna repica

 

Bayer CropScience

 

Podnošenje herbicida

 

Kao hrana i hrana za životinje

 

26.

 

H7-1

 

Šećerna repa

 

KWS Saat AG/Monsanto

 

Podnošenje herbicida

 

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje