Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu hitnih mjera u organizaciji sustava skupljanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest

NN 92/2008 (8.8.2008.), Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu hitnih mjera u organizaciji sustava skupljanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2923

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 13. stavka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/2004, 111/2006 i 60/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O POSTUPANJU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA PROVEDBU HITNIH MJERA U ORGANIZACIJI SUSTAVA SKUPLJANJA I ZBRINJAVANJA OTPADA KOJI SADRŽI AZBEST

I.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) će temeljem programa sanacije odlagališta komunalnog otpada sklopiti ugovor s najmanje jednom tvrtkom po županiji koja upravlja radom odlagališta komunalnog otpada o zbrinjavanju otpada koji sadrži azbest. Ugovor mora sadržavati uvjete preuzimanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest.

II.

Fond će s tvrtkama iz točke I. ove Odluke ugovoriti izgradnju posebne plohe u okviru odlagališta za odlaganje otpada koji sadrži azbest, te financirati troškove izgradnje. Veličinu plohe treba procijeniti s obzirom na predviđeni rad odlagališta do zatvaranja i izgradnje centara za gospodarenje otpadom.

III.

Fond će s tvrtkama iz točke I. ove Odluke i ovlaštenim skupljačima sklopiti ugovore o pokrivanju troškova skupljanja, transporta i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest. Ovi poslovi ugovorit će se na rok od dvije godine.

IV.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Fond će na svojim internetskim stranicama objaviti popis ovlaštenih tvrtki za gospodarenje otpadom koji sadrži azbest i popis odlagališta na kojima se taj otpad može zbrinuti.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/08-02/07
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 31. srpnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.