Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 92/2008 (8.8.2008.), Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2932

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004) i članka 92. stavka 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. srpnja 2008. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Razrješuje se DAVOR MRDULJAŠ dužnosti predsjednika Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.
2. Razrješuju se dužnosti članovi Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka:
– dr. sc. DIANA ŠIMIĆ
– IVO BAČIĆ
– BORIS KOKETI
– BRANKO BAČIĆ
– RUŽICA DRMIĆ
– dr. sc. DRAGAN SCHWARZ
– ZORAN ŠIKIĆ
– doc. dr. sc. ŽELJKO TOMŠIĆ
– prof. dr. sc. ŽELJKO BAČIĆ
– mr. sc. ZDENKO MILONJA
– dr. sc. ZVONKO GRŽETIĆ
– prof. dr. sc. TOMISLAV BAŠIĆ
– ZVONKO BILJECKI
– ANTE MANDIĆ
– DAMIR DELAČ.

Klasa: 080-02/08-02/3 84
Urbroj: 50304/2-08-01
Zagreb, 31. srpnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.