Odluka o odlikovanju akademika Vladimira Iblera Redom kneza Branimira s ogrlicom

NN 96/2008 (21.8.2008.), Odluka o odlikovanju akademika Vladimira Iblera Redom kneza Branimira s ogrlicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2997

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. i 3. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

akademik Vladimir Ibler

Redom kneza Branimira s ogrlicom

za osobit doprinos razvoju pravne misli u Republici Hrvatskoj te aktivnu ulogu u formuliranju međunarodno-pravnih stavova Republike Hrvatske.

Klasa: 060-04/08-06/03
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 28. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.