Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva "Orljava" d.o.o. u Požegi

NN 100/2008 (3.9.2008.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju trgovačkog društva "Orljava" d.o.o. u Požegi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3034

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), a u svezi s člankom 180. stavkom 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 190/2003 – pročišćeni tekst, 76/2007 i 27/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2008. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA »ORLJAVA« d.o.o. U POŽEGI

I.

U Odluci o osnivanju trgovačkog društva »Orljava« d.o.o. u Požegi (»Narodne novine«, broj 99/2002), točka XIV. stavak 1. mijenja se i glasi:
»Trgovačko društvo će sufinancirati zatvorski sustav s iznosom od 40% od ostvarene dobiti trgovačkog društva u tekućoj godini.«

II.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa za provedbu ove Odluke izmjenom Izjave o osnivanju trgovačkog društva »Orljava« d.o.o.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-02/08-02/01
Urbroj: 5030106-08-8
Zagreb, 28. kolovoza 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.