Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Savjeta za populacijsku politiku

NN 101/2008 (5.9.2008.), Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Savjeta za populacijsku politiku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3061

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), a u smislu točaka III. i IV. Odluke o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku, Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2008. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA SAVJETA ZA POPULACIJSKU POLITIKU

1. Razrješuje se JADRANKA KOSOR, dipl. iur., dužnosti predsjednice Savjeta za populacijsku politiku.
2. Razrješuju se dužnosti članovi Savjeta za populacijsku politiku:
– akademkinja ALICA WERTHEIMER BALETIĆ
– prof. dr. sc. ANĐELKO AKRAP
– prof. dr. sc. JAKOV GELO
– dr. sc. JOSIP GRGURIĆ
– IVAN KUVAČIĆ, dr. med.
– LADA MAGDIĆ, dr. med.
– dr. sc. STJEPAN BALOBAN
– prof. dr. sc. IVO NEJAŠMIĆ
– ŽELJKA OBRADOVIĆ
– RENATA JELUŠIĆ
– ANKICA VRBANC.

Klasa: 080-02/08-02/394
Urbroj: 50304/2-08-01
Zagreb, 28. kolovoza 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.