Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2008.

NN 101/2008 (5.9.2008.), Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2008.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

3092

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, broj 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07. i 35/08.), članka 19. točke 1. i članka 20. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 163/98. i 86/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 29. kolovoza 2008., donosi

ODLUKU

O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2008.

Članak 1.

Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja 2008. iznosi 1120,98 kn.

Članak 2.

Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 30. lipnja 2008. usklađuju se od 1. srpnja 2008. za 4,05%.

Članak 3.

Usklađivanje novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja, prema članku 2. ove odluke, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2008.

Klasa: 041-01-08-02/7
Urbroj: 341-99-01/01-08/4
Zagreb, 29. kolovoza 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje
mr. sc. Niko Raič, v. r.