Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Valdisa Zat­lersa, predsjednika Republike Latvije, Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 104/2008 (12.9.2008.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Valdisa Zat­lersa, predsjednika Republike Latvije, Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3147

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

Valdis Zatlers

predsjednik Republike Latvije
 

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA
S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos promicanju prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Latvije.

Klasa: 060-04/08-01/02
Urbroj: 71-05-04/2-08-01
Zagreb, 2. rujna 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.