Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 107/2008 (19.9.2008.), Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3186

Na temelju članka 73. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O VISINI NAKNADA ZA OBVEZNE VETERINARSKE PREGLEDE U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje visina naknada za obvezne veterinarske preglede u međunarodnom prometu preko granice Republike Hrvatske, pošiljaka živih životinja i ostalih proizvoda koji podliježu veterinarskom pregledu, te drugih predmeta kojima se može prenijeti zarazna ili nametnička bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja.

Članak 2.

Naknada za izvršeni veterinarski pregled pošiljaka iz priloga I. – III. ovoga Pravilnika plaća se na graničnom prijelazu preko kojeg se pošiljka unosi na područje Republike Hrvatske.

Članak 3.

Naknada za izvršeni veterinarski pregled pošiljaka, koje se pretovaruju na graničnim veterinarskim postajama, određuje se u visini naknada propisanih člankom 2. ovoga Pravilnika, uvećanih za 50%.

Članak 4.

Ako osoba odgovorna za pošiljku pravovremeno ne pripremi pošiljku za veterinarski pregled, a pozove graničnog veterinarskog inspektora da pregleda pošiljku te inspektor izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, osoba odgovorna za pošiljku dužna je za njegov izlazak platiti naknadu za izgubljeno vrijeme u iznosu od 250,00 kuna po satu čekanja.

Članak 5.

1) Naknada za izvršeni veterinarski pregled pošiljaka iz članka 2. ovoga Pravilnika, koji se obavlja noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50% u odnosu na propisanu.
2) Noćnim radom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se rad koji se obavlja u razdoblju od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana.

Članak 6.

Sredstva ostvarena od naknada za obvezne veterinarske preglede pošiljaka u prometu preko granice Republike Hrvatske namijenjena su isključivo za financiranje troškova veterinarskih pregleda, certificiranja i službenoga veterinarskog nadzora.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Prilozi I. – III. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Prilog I. ovoga Pravilnika prestaje važiti 31. prosinca 2009. godine, a Prilog II. ovoga Pravilnika 31. prosinca 2010. godine.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uredba o visini naknade za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 77/99).

Članak 10.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka:
– Prilog II. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine,
– Prilog III. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-02/08-01/4
Urbroj: 525-6-08-1
Zagreb, 2. rujna 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.


PRILOG I.

I. Visina naknada pri uvozu iznosi za:
1. Naknade za izvršeni veterinarski pregled pri uvozu mesa:
– 150,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 30,00 kuna po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili
– 1.250,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
2. Naknade za unošenje proizvoda ribarstva:
– 150,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 30,00 kuna po svakoj toni, do 46 tona, ili
– 1.250,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
3. Naknade za izvršeni veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka navedenih u podtočki 2. ove točke, prevoženih brodom u rasutom stanju:
– 2.700,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda težine do 500 tona,
– 5.500,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda do 1 000 tona,
– 11.000,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda do 2 000 tona,
– 22.000,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda s više od
2 000 tona.
4. Naknade za izvršeni veterinarski pregled pri uvozu proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, definiranih u Pravilniku o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, br. 56/06), hrane za životinje životinjskog podrijetla te stelje i sijena:
– 150,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 30,00 kuna po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili
– 1.250,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
5. Naknade koje se primjenjuju za unošenje živih životinja:
(a) za goveda, kopitare, svinje, ovce, koze, perad, kuniće, sitnu pernatu divljač, sitnu dlakavu divljač i sljedeće kopnene sisavce: divlje svinje i divlje preživače:
– 150,00 kuna po pošiljci do 6 tona, i
– 30,00 kuna po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili
– 1.250,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
(b) za druge vrste životinja, naknade za izvršeni veterinarski pregled po životinji ili po uvezenoj toni:
– 150,00 kuna po pošiljci, do 46 tona, ili
– 1.250,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona,
II. Visina naknade za izvršeni veterinarski pregled u slučaju provoza kroz područje Republike Hrvatske svih pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske iznosi 100,00 kuna, uvećana za 50,00 kuna za svakih 15 minuta rada pojedinog graničnog veterinarskog inspektora uključenog u veterinarski pregled.

PRILOG II.

I. Visina naknada pri uvozu iznosi za:
1. Naknade za izvršeni veterinarski pregled pri uvozu mesa:
– 280,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 50,00 kuna po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili
– 2.200,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
2. Naknade za unošenje proizvoda ribarstva:
– 280,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 50,00 kuna po svakoj toni, do 46 tona, ili
– 2.200,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
3. Naknade za izvršeni veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka navedenih u podtočki 2. ove točke, prevoženih brodom u rasutom stanju:
– 3.200,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda težine do 500 tona,
– 6.500,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda do 1 000 tona,
– 13.000,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda do 2 000 tona,
– 19.000,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda s više od
2 000 tona.
4. Naknade za izvršeni veterinarski pregled pri uvozu proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, definiranih u Pravilniku o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, br. 56/06), hrane za životinje životinjskog podrijetla te stelje i sijena:
– 280,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 50,00 kuna po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili
– 2.200,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
5. Naknade koje se primjenjuju za unošenje živih životinja:
(a) za goveda, kopitare, svinje, ovce, koze, perad, kuniće, sitnu pernatu divljač, sitnu dlakavu divljač i sljedeće kopnene sisavce: divlje svinje i divlje preživače:
– 280,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 50,00 kuna po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili
– 2.200,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
(b) za druge vrste životinja, naknada za izvršeni veterinarski pregled po životinji ili po uvezenoj toni:
– 280,00 kuna po pošiljci, do 46 tona, ili
– 2.200,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
II. Visina naknade za izvršeni veterinarski pregled u slučaju provoza kroz područje Republike Hrvatske svih pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske iznosi 200,00 kuna, uvećana za 100,00 kuna za svakih 15 minuta rada pojedinog graničnog veterinarskog inspektora uključenog u veterinarski pregled.

PRILOG III.

I. Visina naknada pri uvozu iznosi za:
1. Naknade za izvršeni veterinarski pregled pri uvozu mesa:
– 400,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 70,00 kuna po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili
– 3.100,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
2. Naknade za unošenje proizvoda ribarstva:
– 400,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 70,00 kuna po svakoj toni, do 46 tona, ili
– 3.100,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
3. Naknade za izvršeni veterinarski pregled pri uvozu pošiljaka navedenih u podtočki 2. ove točke, prevoženih brodom u rasutom stanju:
– 4.500,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda težine do 500 tona,
– 9.000,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda do 1 000 tona,
– 18.000,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda do 2 000 tona,
– 27.000,00 kuna po brodu, s teretom proizvoda s više od 2 000
tona.
4. Naknade za izvršeni veterinarski pregled pri uvozu proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla, definiranih u Pravilniku o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, br. 56/06), hrane za životinje životinjskog podrijetla te stelje i sijena:
– 400,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 70,00 kuna po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili
– 3.100,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
5. Naknade koje se primjenjuju za unošenje živih životinja:
(a) za goveda, kopitare, svinje, ovce, koze, perad, kuniće, sitnu pernatu divljač, sitnu dlakavu divljač i sljedeće kopnene sisavce: divlje svinje i divlje preživače:
– 400,00 kuna po pošiljci, do 6 tona, i
– 70,00 kuna po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili
– 3.100,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona.
(b) za druge vrste životinja, naknade za izvršeni veterinarski pregled po životinji ili po uvezenoj toni:
– 400,00 kuna po pošiljci, do 46 tona, ili
– 3.100,00 kuna za pošiljke iznad 46 tona,
II. Visina naknade za izvršeni veterinarski pregled u slučaju provoza kroz područje Republike Hrvatske svih pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske iznosi 250,00 kuna, uvećana za 150,00 kuna za svakih 15 minuta rad pojedinog graničnog veterinarskog inspektora uključenog u veterinarski pregled.