Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "500. obljetnica rođenja Marina Držića"

NN 107/2008 (19.9.2008.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga kovanog novca "500. obljetnica rođenja Marina Držića"

HRVATSKA NARODNA BANKA

3188

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvat­ske narodne banke na sjednici održanoj 10. rujna 2008. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA ZLATNOGA KOVANOG NOVCA »500. OBLJETNICA ROĐENJA MARINA DRŽIĆA«

1. Hrvatska narodna banka izdaje prigodni zlatni kovani novac u povodu obilježavanja 500. obljetnice rođenja Marina Držića, jednog od najvećih hrvatskih pjesnika, dramatičara i mislilaca, čiji se opus može svrstati uz bok najvećih renesansnih autora te je visoko vrednovan i u krugovima inozemnih historiografa i teatrologa.
2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove odluke izdaje se u apoenu od 1000 kuna, u količini od 2000 komada i u ukupnom iznosu od 2,000.000,00 kuna.
3. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove odluke bit će izrađen od zlata stupnja čistoće 986/1000, u specijalnoj tehnici ko­vanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Zlatni kovani novac imat će masu od 7 grama i promjer od 22 milimetra.
4. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s lica izgleda ovako: u središnjem dijelu prikaz je imaginarnog portreta Marina Držića. Iznad prikaza portreta, polukružno uz gornji rub, ispisan je tekst »MARIN DRŽIĆ 1508. – 1567.«. Uz desni rub prikaz je vedute grada Dubrovnika, okruženog stiliziranim prikazom morske površine.
5. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu, na stiliziranom pojasu morske površine, prikaz je povijesnog grba grada Dubrovnika, a lijevo i desno prikaz je dviju maski, simbola kazališta. Uz rub gornjeg polukruga ispisan je tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«, a ispod teksta prikaz je grba Republike Hrvatske te je ispisana godina izdanja »2008.«. Uz donji rub ispisan je naziv novčane jedinice »KUNA«, iznad kojeg je ispisana oznaka nominalne vrijednosti »1000«.
6. Autor je idejnoga i likovnog rješenja zlatnoga kovanog novca od 1000 kuna Stjepan Divković, akademski kipar.
7. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove odluke prodavat će se po cijeni od 1.700,00 kuna za komad.
8. Prodaju prigodnoga zlatnoga kovanog novca iz točke 2. ove odluke obavljat će Hrvatska narodna banka.
9. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove odluke pustit će se u prodaju 22. rujna 2008.
10. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 715/2008.
Zagreb, 10. rujna 2008.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.