Izmjene i dopune Kategorizacije stvaratelja arhivskoga gradiva u nadležnosti Hrvatskoga državnog arhiva

NN 109/2008 (24.9.2008.), Izmjene i dopune Kategorizacije stvaratelja arhivskoga gradiva u nadležnosti Hrvatskoga državnog arhiva

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE

3231

IZMJENE I DOPUNE

KATEGORIZACIJE STVARATELJA ARHIVSKOG GRADIVA U NADLEŽNOSTI HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA

Na temelju čl. 6. stavak 1. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (»Narodne novine« br. 90/2002), a radi usklađivanja s promjenama u ustroju i pravnim statusom pojedinih kategoriziranih stvaratelja utvrđuju se sljedeće izmjene i dopune kategorizacije stvaratelja arhivskoga gradiva u nadležnosti Hrvatskog državnog arhiva od 14. studenoga 2006. godine (klasa: 612-06/07-02/02, urbroj 565-04-07-01), objavljene u »Narodnim novinama« br. 42/2007:
1. U prvoj kategoriji u poglavlju »Javni stvaratelji«:
a. brišu se stvaratelji navedeni pod rednim brojevima: 10-14, 138, 142, 152, 153, 159-162, 178, 185, 192, 193, 195, 209. i 210.
b. dodaju se stvaratelji:
– 26a. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
– 26b. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
– 26c. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva
– 26d. Ministarstvo turizma
– 84a. Agencija za mobilnost i programe Europske Unije
– 84b. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije
– 84c. Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU
– 84d. Agencija za civilno zrakoplovstvo
– 84e. Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu
– 84f. Centar za ljudska prava
– 84g. Agencija za elektroničke medije
– 84h. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
– 84i. Hrvatski audio-vizualni centar
– 91a. Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija
– 101a. Pravobranitelj za osobe s invaliditetom
– 142a. Hrvatska olimpijska akademija
– 171a. Ustanova Zagreb film
– 224a. BICRO d.o.o. – poslovno-inovacijski centar Hrvatske
c. zbog promjene naziva mijenja se:
– pod rednim brojem 141. Visoka zdravstvena škola u Zdravstveno veleučilište
– pod rednim brojem 151. Fundacija Ivana Meštrovića u Muzej Ivana Meštrovića
2. U prvoj kategoriji u poglavlju »Privatni stvaratelji«:
a. briše se stvaratelj pod rednim brojem 28,
b. dodaju se stvaratelji:
– 6a. Institut za javnu upravu
– 6b. Institut za psihosocijalno zdravlje
– 6c. Institut za suvremenu umjetnost
– 6d. Inetec – institut za nuklearnu tehnologiju
– 6e. Institut »Hrvoje Požar«
– 6f. Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje
– 6g. Institut za elektroprivredu i energetiku
– 19a. Hrvatska revizorska komora
– 19b. Hrvatska psihološka komora
– 19c. Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta
– 19d. Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije
– 19e. Hrvatska komora poreznih savjetnika
– 19f. Hrvatski športski savez gluhih
– 30a. VEDIS d.o.o.
– 30b. INTER FILM d.o.o.
– 30c. MAXIMA FILM d.o.o.
– 30d. STELLA FILM d.o.o.
– 30e. ALKA FILM d.o.o.
– 30f. FACTUM d.o.o.
– 30g. GRAL FILM d.o.o.
– 30h. KORUGVA d.o.o.
– 30i. KULT FILM d.o.o.
– 64a. Hrvatski časnički zbor – zajednica udruga
– 64b. Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa
– 64c. Hrvatsko društvo rudarskih inženjera
– 64d. Hrvatski strojarski i brodograđevni savez
– 64e. Savez elektrotehničkih inženjera Hrvatske
– 107a. Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika (CROMA)
– 107b. Hrvatsko udruženje poslovnih konzultanata – CROCA
– 130a. Vojni ordinarijat
– 130b. Reformirana kršćanska kalvinska crkva u Hrvatskoj. Glavna uprava
– 130c. Bugarska pravoslavna crkva u RH. Glavna uprava
– 130d. Makedonska pravoslavna crkva u RH. Glavna uprava
– 130e. Crnogorska pravoslavna crkva u RH. Glavna uprava
– 130f. Židovska vjerska zajednica Bet Israel u RH. Glavna uprava
– 130g. Evanđeoska pentekosna crkva u RH. Glavna uprava
– 130h. Kristove crkve u RH. Glavna uprava
– 130i. Savez Kristovih pentekostnih crkava u RH. Glavna uprava
– 130j. Reformni pokret adventista sedmoga dana. Glavna uprava
– 154a. Hrvatski streljački savez
– 154b. Hrvatski jedriličarski savez
– 154c. Hrvatski konjički savez
– 165a. Hrvatski savez inovatora
c. mijenjaju se nazivi:
– pod rednim brojem 109. u Hrvatska starokatolička crkva. Glavna uprava
– pod rednim brojem 153. u Hrvatski paraolimpijski odbor
3. U drugoj kategoriji u poglavlju »Javni stvaratelji«:
a. dodaju se stvaratelji:
– 12a. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
– 12b. Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu
– 12c. Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško
– 12d. Umirovljenički fond
– 18a. Visoki prekršajni sud
4. U drugoj kategoriji u poglavlju »Privatni stvaratelji«
a. briše se stvaratelj pod rednim brojem 37.
b. dodaju se stvaratelji:
– pod rednim brojem 28a Časnički klub 242 – Domobranska zastavnička škola 10. 9. 1942 – 15. 5. 1945
– pod rednim brojem 28b Hrvatska udruga za odnose s javnošću
c. naziv stvaratelja pod rednim brojem 33. mijenja se u Ljevica Hrvatske
5. Iza popisa kategoriziranih stvaratelja dodaje se tekst:
»U slučaju prijenosa svih ili pojedinih nadležnosti kategoriziranih stvaratelja na druge pravne ili fizičke osobe, njihova spajanja, ukidanja ili osnivanja drugih pravnih osoba radi obavljanja pojedinih poslova iz njihove nadležnosti, pravne i fizičke osobe na koje su prenesene te nadležnosti smatraju se razvrstanima u kategoriju u koju je razvrstan stvaratelj čiju djelatnost preuzimaju ili nastavljaju.
Ako djelovanjem područnih službi, ispostava i drugih ustrojbenih jedinica stvaratelja razvrstanih u prvu kategoriju nastaju zasebne dokumentacijske cjeline u obavljanju poslova na području jedne ili više jedinica lokalne i područne uprave i samouprave, te su sukladno članku 41. stavku 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine« broj 105/1997) u nadležnosti područnih državnih arhiva, isti se isključivo s obzirom na ovo gradivo temeljem kriterija iz članka 5. stavka 3. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva smatraju razvrstanima u drugu kategoriju, osim u slučajevima kada ovakve dokumentacijske cjeline sadrže izvorno gradivo trajne vrijednosti od ključnog značaja za djelatnost stvaratelja u cjelini.«

Klasa: 612-06/08-02/07
Urbroj: 565-01-08-2
Zagreb, 3. srpnja 2008.

Predsjednik
Jozo Ivanović, v. r.