Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Mgr. Giovan­nia Lajole Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

NN 110/2008 (26.9.2008.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Mgr. Giovan­nia Lajole Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3237

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

Mgr. Giovanni Lajolo

REDOM KNEZA TRPIMIRA S OGRLICOM
I DANICOM

za osobit doprinos razvitku prijateljskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Svete Stolice.

Klasa: 060-04/08-05/05
Urbroj: 71-05-04/2-08-1
Zagreb, 11. rujna 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.