Ispravak Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

NN 110/2008 (26.9.2008.), Ispravak Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

3246

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 85 od 21. srpnja 2008., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

U članku 65. umjesto riječi: »članka 9.« trebaju stajati riječi: »članka 8.«.

Klasa: 113-04/08-01/01
Zagreb, 22. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar prof., v. r.