Odluka o postavljenju Vesne Terzić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Čile

NN 111/2008 (29.9.2008.), Odluka o postavljenju Vesne Terzić za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Čile

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3247

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke 11. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-01/373, urbroj: 50304/2-08-05 od 17. rujna 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam VESNU TERZIĆ za izvanrednu i opunomoćenu veleposlanicu Republike Hrvatske u Republici Čile, sa sjedištem u Santiagu de Chile.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/08-02/21
Urbroj: 71-05-03/1-08-7
Zagreb, 25. rujna 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.