Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti jestivih gljiva i proizvoda od jestivih gljiva

NN 111/2008 (29.9.2008.), Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti jestivih gljiva i proizvoda od jestivih gljiva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

3249

Na temelju članka 94. stavka 2., a u svezi s člankom 128. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PRESTANKU VAŽENJA PRAVILNIKA O KVALITETI JESTIVIH GLJIVA I PROIZVODA OD JESTIVIH GLJIVA

Članak 1.

Prestaje važiti Pravilnik o kvaliteti jestivih gljiva i proizvoda od jestivih gljiva (»Narodne novine« broj 53/91 i 158/03).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/15
Urbroj: 525-13-08-1
Zagreb, 10. rujna 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.