Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ante Simonića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kini

NN 119/2008 (15.10.2008.), Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ante Simonića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3401

Na teme ju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/08-01/370, urbroj: 50304/2-08-05 od 15. rujna 2008., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam prof. dr. sc. ANTU SIMONIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kini, sa sjedištem u Pekingu.
Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2008. godine.

Klasa: 018-07/08-02/28
Urbroj: 71-05-03/1-08-7
Zagreb, 9. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.