Ispravak Pravilnika o stalnim sudskim tumačima

NN 119/2008 (15.10.2008.), Ispravak Pravilnika o stalnim sudskim tumačima

3434

Nakon izvršenja uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o stalnim sudskim tumačima objavljenom u »Narodnim novinama« broj 88 od 28. srpnja 2008. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM TUMAČIMA

Uz Pravilnik objavljuje se Prilog iz članka 19. stavka 5. Pravilnika pod nazivom »Jednoobrazni izgled pismenog prijevoda stalnog sudskog tumača – Naslovna stranica«.

JEDNOOBRAZNI IZGLED PISMENOG PRIJEVODA STALNOG SUDSKOG TUMAČA
Klasa: 710-05/07-01/20
Urbroj: 514-03-03-08-14
Zagreb, 3. listopada 2008.

Ministrica
Ana Lovrin, v. r.