Odluka o odlikovanju Fjodora Klarića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 120/2008 (17.10.2008.), Odluka o odlikovanju Fjodora Klarića Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3441

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

FJODOR KLARIĆ

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge u kulturi.

Klasa: 060-03/08-13/07
Urbroj: 71-05-04/2-08-1
Zagreb, 9. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.