Odluka o testnom proširenju pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski registar pod radnim naziv

NN 120/2008 (17.10.2008.), Odluka o testnom proširenju pilot-projekta elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski registar pod radnim naziv

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

3445

Na temelju članka 28. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 40/07.) te članka 1. stavak 2. i 3. Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar (»Narodne novine«, broj 109/07., 62/08.), ministrica pravosuđa donosi

ODLUKU

O TESTNOM PROŠIRENJU PILOT-PROJEKTA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE S REGISTARSKIM SUDOM RADI UPISA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU S TEMELJNIM KAPITALOM U NOVCU U SUDSKI REGISTAR POD RADNIM NAZIVOM »ON-LINE REGISTRACIJA (E-TVRTKA)«

I.

Pilot projekt elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću s temeljnim kapitalom u novcu u sudski registar, koji se na temelju članka 1. stavaka 2. i 3. Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar (»Narodne novine«, broj 109/07, 62/08.), provodi pod radnim nazivom – »on-line registracija (e-tvrtka)«, u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu do 31. prosinca 2008. godine proširuje se na trgovačke sudove u Splitu, Zadru i Osijeku.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/08-01/2
Urbroj: 514-04-01-03/2-08-6
Zagreb, 9. listopada 2008.

Ministrica pravosuđa
Ana Lovrin, v. r.