Odluka o poništavanju Odluke o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenoga kovanog novca "Olimpijske igre, Kina 2008."

NN 121/2008 (20.10.2008.), Odluka o poništavanju Odluke o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenoga kovanog novca "Olimpijske igre, Kina 2008."

HRVATSKA NARODNA BANKA

3484

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 15. listopada 2008. donio je

ODLUKU

O PONIŠTAVANJU ODLUKE O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »OLIMPIJSKE IGRE, KINA 2008.«

1. Poništava se Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »Olimpijske igre, Kina 2008.« (»Narodne novine«. br. 124/2006.).
2. Ova odluka stupa na snagu na dan objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 718/2008.
Zagreb, 15. listopada 2008.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.