Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste

NN 122/2008 (22.10.2008.), Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

3506

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine« broj 180/04. i 138/06.) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 57/07.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA U DRŽAVNE CESTE, ŽUPANIJSKE CESTE I LOKALNE CESTE

I.

Ovom se Odlukom u javne ceste razvrstavaju ceste koje zadovoljavaju jedan ili više uvjeta iz članaka 5. – 9., Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta.

II.

Primjenom ove Odluke cjeloviti popis razvrstanih javnih cesta glasi:

DRŽAVNE CESTE

Primjenom ove Odluke cjeloviti popis razvrstanih državnih cesta glasi:

TABELA 
 

ŽUPANIJSKE CESTE

Primjenom ove Odluke cjeloviti popis razvrstanih županijskih cesta glasi:

TABELA


LOKALNE CESTE

Primjenom ove Odluke cjeloviti popis razvrstanih lokalnih cesta glasi:

TABELA


III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (»Narodne novine«, broj 54/2008 i 83/2008).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/08-02/13
Urbroj: 530-01-04-08-11
Zagreb, 14. listopada 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.