Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije"

NN 123/2008 (24.10.2008.), Odluka o proglašenju "Nacionalnog dana oboljelih od epilepsije"

HRVATSKI SABOR

3514

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2008. godine donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA OBOLJELIH OD EPILEPSIJE«

I.

Dan 14. veljače proglašava se »Nacionalnim danom oboljelih od epilepsije«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«

Klasa: 960-01/08-01/03
Zagreb, 17. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.