Odluka o proglašenju "Dana kravate u Republici Hrvatskoj"

NN 123/2008 (24.10.2008.), Odluka o proglašenju "Dana kravate u Republici Hrvatskoj"

HRVATSKI SABOR

3515

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. listopada 2008. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU »DANA KRAVATE U REPUBLICI HRVATSKOJ«

I.

Dan 18. listopada proglašava se »Danom kravate u Republici Hrvatskoj«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 610-02/08-02/02
Zagreb, 17. listopada 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.